Československá společnost prošla od srpna 1968 do srpna 1969 velkými změnami

20. února 2014

V novém roce se uskutečnil další z cyklu diskusních večerů Kavárna Universitas, jehož pořadateli jsou studenti Univerzity Pardubice. Tyto večery otevírají prostor pro neformální setkávání osobností spjatých s věděním a široké veřejnosti. Návštěvníkům se v kavárenské atmosféře Klubu29 naskýtá jedinečná možnost vyslovit své dotazy na dané téma. 

 

V lednu byl naším hostem PhDr. Milan Bárta, který v současné době působí v Ústavu pro studium totalitních režimů jako vedoucí oddělení zkoumání komunistické totalitní moci. Zaměřuje se na průběh a potlačení Pražského jara a působení Státní bezpečnosti v Československu v letech 1945-1989. Svou přenášku věnoval tématu „Konec Pražského jara – od srpna 1968 do srpna 1969“.

 

„V šedesátých letech docházelo v Československu k postupnému uvolňování atmosféry. Vše vyvrcholilo na začátku roku 1968, kdy se stal prvním tajemníkem ÚV KSČ Alexander Dubček. Objevovaly se dokonce informace o tom, že by ČSSR vyhlásilo neutralitu. Tato situace se však nelíbila přestavitelům SSSR, jelikož Československo představovalo hranici mezi Východem a Západem, a tudíž si jej nemohli dovolit ztratit, “ zahájil přednášku doktor Bárta.

 

Vpádu okupačních vojsk předcházela jednání představitelů vlád ČSSR a SSSR. „Alexander Dubček si však nedovedl představit, že by opravdu k vojenské invazi došlo. Srpen 68 bral velmi osobně a je znám jeho výrok: „Ako mi to mohli Sovietský súdruhovia urobiť“,“ pokračoval přednášející.

 

Společnost v tehdejším Československu prošla během jediného roku od srpna 1968 do srpna 1969 velkými změnami. V srpnu 1968 se veřejnost aktivně bránila proti okupaci vojsk Varšavské smlouvy. Poté se postupně podvolila a upadla do jakési letargie a „vše vyvrcholilo v srpnu 1969, kdy se příslušníci StB postavili proti spoluobčanům, kteří si připomínali jeden rok od počátku okupace,“ zakončil doktor Bárta.

 

Kateřina Šraitrová

studentka Fakulty chemicko-technologické, moderátorka Kavárny Universitas

www.facebook.com/KavarnaUniversitas

 

Psáno pro Pardubický deník

komentáře používají systém Disqus

Archiv článků v kategorii


Projekt Bravo