Číslo 5 a jeho význam

3. července 2014

V květnu pokračoval cyklus diskusních večerů Kavárna Universitas. V rámci těchto večerů mají návštěvníci možnost setkat se s vědci a osobnostmi spjatými s vědou v uvolněné atmosféře Klubu 29, která naskýtá jedinečnou možnost vést diskusi a vznášet dotazy. Pořadateli jsou studenti Univerzity Pardubice.

 

Poslední předprázdninovou Kavárnu Universitas navštívil Ing. Vlastimil Doubrava, který vystudoval VŠCHT v Pardubicích. Pracoval ve VCHZ Synthesia a jako výzkumný pracovník v Oční optice Praha. Po listopadu 1989 se stal předsedou ONV Pardubice, poslancem ČNR a PS Parlamentu ČR. Je předsedou Muzejního spolku Pardubice. Zabývá se souvislostmi vědeckého poznání a filosofického obrazu světa. Svou přednášku věnoval zvláštní roli čísla 5.

 

„Na výjimečné postavení čísla 5 jsem narážel během svého bádání a narážím na něj dodnes. Na první pohled by se mohlo zdát, že se tato problematika týká pouze matematiky. I když v matematice a geometrii nalezneme spoustu vztahů a zákonitostí, které nás k tomuto číslu přivádějí, svou roli hraje i mimo tyto obory,“ zahájil inženýr Doubrava.

 

Co je ale podstatou čísla 5 a co je vůbec číslo? Na tuto otázku se „snaží lidé nalézt odpověď po staletí. Problematikou čísel se zabýval již například Platón a Aristoteles. Nalezneme i takové názory, které tvrdí, že přirozená čísla stvořil Bůh a vše ostatní v matematice je již dílem člověka. Nejvíce se zatím lidstvo pochopení podstaty čísel přiblížilo pomocí výkladu množin,“ pokračoval Doubrava.

 

Číslo 5 sehrává podstatnou roli i v hudbě, a to „konkrétně v systémech ladění. První ladění bylo ladění pythagorejské. Pythagorejci byli stoupenci a následovníci filosofa Pythagora, kteří se zabývali podstatou a významem čísel. Právě jejich systém ladění se točí kolem čísla pět. O několik století byl tento systém vystřídán laděním dle Aristoxena. I zde ale nalezneme spojitost s číslem 5,“ uvedl přednášející.

 

Kateřina Šraitrová

studentka Fakulty chemicko-technologické, moderátorka Kavárny Universitas

www.facebook.com/KavarnaUniversitas

 

Psáno pro Pardubický deník

komentáře používají systém Disqus

Archiv článků v kategorii


Projekt Bravo