„Než začneme s jakoukoli reformou univerzity, musíme si uvědomit, čím univerzita v současné době je a čím by být měla,“ říká Aleš Prázný

20. prosince 2013

V prosinci pokračoval cyklus diskusních večerů vědecké kavárny, který nyní nově nese název Kavárna Universitas. Tyto večery otevírají prostor pro neformální setkávání osobností spjatých s věděním a široké veřejnosti. Návštěvníci mají možnost v příjemné atmosféře Klubu29 vyslovit své dotazy na dané téma. 

 

Naším prosincovým hostem byl PhDr. Aleš Prázný, Ph.D. z pardubické katedry filosofie, kde se zabývá politickou filosofií, etikou a filosofií výchovy.  Aleš Prázný vystudoval filosofii, religionistiku a teologii na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pro naši kavárnu připravil přednášku „Idea univerzity mezi Humboldtem a dneškem“.

 

„Než začneme s jakoukoli reformou univerzity, musíme si uvědomit, čím univerzita v současné době je a čím by být měla. První myšlenky týkající se smyslu univerzity najdeme již u antických myslitelů, tedy mnohem dříve, než tyto instituce vůbec vznikly,“ uvedl svoji přednášku doktor Prázný.

 

Wilhelm von Humboldt, jehož idejím byla přenáška mimo jiné věnována, „byl německý myslitel, který sympatizoval s myšlenkami Velké francouzské revoluce. V době, kdy promýšlel reformu školství, bylo německé vysoké školství ještě pod vlivem scholastické koncepce univerzity, kdy šlo více o doktrínu než o vědu,“ pokračoval Prázný a dodal, že „Humboldt se začal zabývat otázkou školství a vzdělanosti pod vlivem osvícenské reformy. Vzdělání by podle něj nemělo být účelové. Jediným účelem vzdělání by mělo být vzdělání samo. Proto je třeba se znovu vrátit k myšlence vzdělanosti a ujasnit si, co vzdělání vlastně znamená. To není možné bez porozumění tradici, zejména tomu, jak jí rozvíjela německá klasická filosofie (Kant, Hegel, Schleiermacher). Vzděláním se rozumělo především formování člověka pomocí vědy, avšak nikoli proto, aby pouze technicky vylepšoval své pozemské fungování, nýbrž aby rozvíjel svůj duchovní rozměr, tj. své lidství.“

 

Přesto, že byl Humboldt za své myšlenky uznávaný a na jeho počest je po něm dokonce pojmenována univerzita v Berlíně, nepodařilo se jeho ideu na univerzitách zcela uskutečnit, a tak „vychází další a další knihy pojednávající o krizi univerzit a společnosti obecně. Pravdou však je, že si lidstvo myslelo, že je v krizi, snad v každém období svých dějin,“ pronesl Prázný.

 

Kateřina Šraitrová

studentka Fakulty chemicko-technologické, moderátorka Kavárny Universitas

www.facebook.com/KavarnaUniversitas

 

Psáno pro Pardubický deník


Archiv článků v kategorii


Projekt Bravo