Na návštěvě u Chetitů

28. září 2014

Po prázdninové pauze se do Klubu 29 opět vrátily diskusní večery Kavárna Universitas. Během těchto večerů mají návštěvníci možnost setkat se s vědci a dalšími zajímavými osobnostmi, vyslechnout si jejich přednášku a zeptat se na vše, co je na daném tématu zajímá. Pořadateli jsou studenti Univerzity Pardubice.

 

Novou sezónu našich večerů otevřela doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. z Ústavu regionálních a bezpečnostních věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Paní docentka je architektka-urbanistka a specialistka na oblast územního rozvoje. Mimo jiné také působila v Útvaru hlavního architekta v Brně a dva roky byla hlavní architektkou města Hradce Králové. Osobně navštívila zapomenutá starověká chetitská města a o své zážitky a poznatky se s námi podělila ve své přednášce „Tajemní Chetité a jejich města“.

 

Naše putování se započalo ve městě Káneš, které je „vůbec nejstarším chetitským městem. Nachází se však téměř na rovině, a tudíž nebylo moc dobře bránitelné. Chetité jej tedy záhy opustili a přesunuli své centrum do města Chattušaš, které se nachází v kopcovitém terénu,“ uvedla paní docentka.

 

Chattušaš byla objevena roku 1834 francouzským archeologem Texierem. Ve své době se jednalo o „ohromné město, ve kterém podle odhadů žilo až půl milionu lidí. Město bylo obehnáno vysokým opevněním, jehož část je dnes zrekonstruována a opět vystavěna. Chetité měli zvláštní systém bran – za velkou bránou byla postavena ještě jedna brána menší a veškerý obchod se odehrával pouze v prostoru mezi těmito dvěma branami. Do města tak nebyl vpuštěn žádný obchodník či cizinec. Nalezneme zde také několik výpadních branek, které byly velmi dobře ukryty a sloužily obráncům města a vojákům k napadání obléhatelů,“ pokračovala docentka.

 

Jak ale Chetité zásobili tak velké město vodou? V okolí Chattušaše se nacházela „celá síť přehrad, která plnila tuto funkci. Je zajímavé, že dnes, několik tisíc let po Chetitech, využívají naše města v podstatě stejný systém. Zatímco máme představu o zásobování města vodou, po nějaké kanalizaci zde není ani stopy,“ odpověděla přednášející na dotaz z publika.

 

Výlet za Chetity jsme zakončili ve městě Arrina, které se nachází asi 20 km od Chattušaše. Toto město bylo pro tehdejší říši velmi významné, neboť zde byli „korunováni chetitští králové, kteří zde byli také pohřbíváni. Z celého města je dnes odhalena pouze malá část. Zbytek je ukryt hluboko pod nánosy zeminy a čeká na své objevení,“ ukončila přednášející.

 

Na konci večera byly k dispozici k rozebrání sborníčky shrnující dvouletou historii vědecké kavárny v Pardubicích.

 

Bc. Kateřina Šraitrová

studentka Fakulty chemicko-technologické, moderátorka Kavárny Universitas

www.facebook.com/KavarnaUniversitas

 

Psáno pro Pardubický deník

komentáře používají systém Disqus

Archiv článků v kategorii


Projekt Bravo