Podařilo se nám zachránit starou reálku, říká Vlastimil Doubrava

6. prosince 2014

Rozhovor s Ing. Vlastimilem Doubravou, předsedou Muzejního spolku Pardubice

 

Vaše přednáška bude věnována zvláštní roli čísla 5 v našem světě. Kde všude se tedy s tímto číslem můžeme setkat?

 

Toto číslo a jeho zvláštní postavení nás obklopuje v nejrůznějších oblastech. V přednášce se zaměříme především na zlatý řez, Fibonacciho čísla, pravidelná Platónská tělesa a řešitelnosti či neřešitelnosti rovnice pátého stupně. Tím bychom uzavřeli oblasti ryze matematické. Dále se podíváme na roli čísla 5 v odvození evropského ladění v odvození nejdokonalejšího tzv. přirozeného ladění. Nakonec se podíváme i na naši sluneční soustavu, a to konkrétně na harmonii a poměr drah planet v této soustavě.

 

Jedná se o poměrně neobvyklou problematiku. Jak jste se k ní dostal?

 

K této problematice jsem se dostal čistě jenom lety bádání, studování a osobního vzdělávání. Nejedná se tedy o nějaké soustavné dílo, které by bylo otázkou krátkého časového období.  Během let jsem tu a tam postupně narážel na další a další zákonitosti týkající se čísla 5.

 

Váš záběr je poměrně dost široký. Mimo jiné jste také působil v politice. Jak jste se stal z chemika politikem?

 

V listopadu roku 1989, tedy v době, kdy začalo docházet ke všem zásadním a převratným událostem, jsem pracoval v Oční optice Praha. Konkrétně na vývoji polykarbonátových čoček blokovou polymerací. Listopadové události se dále rozvíjely a nabíraly spád. Byl jsem tehdy osloven lidmi z Občanského fóra, abych byl za Pardubice přítomen těmto událostem. Byl jsem nominován na předsedu ONV a do České národní rady. Strana, za kterou jsem v roce 1992 kandidoval, ovšem nepřekročila pětiprocentní hranici. Zastával jsem tedy post předsedy ONV.

 

Mezi občany obecně nepanuje na politiku moc dobrý názor. Jaké máte zkušenosti s působením v politice?

 

V roce 1992 jsem opět kandidoval. Dostal jsem se do Parlamentu, kde jsem byl 4 roky. Byl jsem předsedou Stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, což bylo časově velmi náročné a také složité. Tenkrát také nastala velká aféra, kdy byla Bezpečnostní informační služba obviněna z toho, že sleduje politické strany. Před Sněmovnou se mi Bezpečnostní informační službu podařilo obhájit. Ze strany, za kterou jsem kandidoval, jsem ale nakonec vystoupil. Z hlediska vlastní integrity jsem v ní už dále nemohl působit.

 

V současné době jste předsedou Muzejního spolku Pardubice. Co je jeho činností tohoto spolku?

 

Momentálně je činnost Muzejního spolku velmi omezená. Z hlediska jeho dlouholetého působení považuji za hlavní úspěch, že se vlivem tlaku našeho spolku podařilo zachránit „starou“ reálku. Tato budova měla být zbourána. Jednání byla velmi složitá.  Zabýval se jimi i Nejvyšší správní soud. Nakonec tedy tato památka v centru Pardubic stojí i nadále, i když se nevyhnula jistým zásahům. 

 

Kateřina Šraitrová, moderátorka Kavárny Universitas,

studentka magisterského studijního oboru Materiálové inženýrství FChT.

komentáře používají systém Disqus

Archiv článků v kategorii


Projekt Bravo