Rozhovor s prof. Petrem Mikuláškem

30. dubna 2013

Vaším odborným zaměřením jsou tlakové membránové procesy a membránové procesy vůbec. Proč jste si vybral právě tuto oblast? Čím Vás oslovuje?

S membránovými procesy jsem se poprvé setkal po nástupu na Katedru chemického inženýrství, kde tuto problematiku začínal řešit kolega doc. Šír. Vzhledem k tomu, že jsem původem polymerní chemik, mě tato oblast oslovila především z hlediska přípravy a charakterizace membrán, jelikož většina z nich je vyrobena z polymerních materiálů, a ve své podstatě to byla problematika velmi blízká mému původnímu zaměření. Jsem poměrně hodně technicky zaměřený a membránové procesy jsou ve značné míře technickou záležitostí i vzhledem k obrovskému aplikačnímu potenciálu těchto procesů. To jsou hlavní důvody, proč se již skoro třicet let těmto procesům věnuji.

 

V letech 2001 – 2007 jste působil jako děkan Fakulty chemicko-technologické. Co tato funkce obnáší a co vše je s jejím výkonem spojeno?

Především je to velká zodpovědnost za veškeré činnosti fakulty a také řízení obrovského kolektivu lidí. Tato práce mě velmi bavila a svým způsobem i naplňovala. Fakulta dosáhla významných úspěchů jak ve vědě a výzkumu, tak i v oblasti pedagogické činnosti. Fakulta se dostala mezi dvacet nejúspěšnějších výzkumných organizací v rámci celé ČR. To hlavní, co mě naplňovalo, byly velmi dobré výsledky naší Fakulty, na kterých se podíleli téměř všichni pracovníci.

 

Mimo jiné jste také členem domácích i zahraničních odborných vědeckých společností. Jaká je motivace stát se členem takové společnosti a co se jejím členstvím rozumí?

Jsem členem především profesních organizací, které jsou blízké mému oboru.  Je to například Evropská membránová společnost, Česká společnost chemického inženýrství nebo Česká membránová platforma, u které jsem byl a jsem jedním ze zakládajících členů. Tato platforma sdružuje profesně blízké osobnosti a organizace. Není to však otázka pouze osobního členství, ale je v ní sdruženo také kolem dvaceti organizací – ať už vysokých škol, výzkumných ústavů, ústavů AV ČR, resp. podniků a společností, které se membránovými procesy zabývají. V této platformě se snažíme rozšířit aplikační potenciál membránových procesů. Oslovujeme další podniky a seznamujeme je s touto problematikou, aby mohly získané poznatky následně využívat ve své činnosti a ve svých technologiích.

 

V současné době působíte jako vedoucí Ústavu environmentálního a chemického inženýrství. Co se u vás zkoumá? Čím se zabýváte?

Ústav vznikl v roce 2009 spojením Katedry chemického inženýrství a Ústavu ochrany životního prostředí. Jedná se tedy o spojení akademických pracovníků, kteří jsou zaměřeni jednak na technologie a chemické inženýrství, jednak na životní prostředí, čímž se nám podařilo propojit dvě problematiky. Máme zázemí pro aplikační výzkum, ale k tomu máme i vyspělou část zabývající se analýzou škodlivých látek v prostředí, ekologií, apod. Podle mého názoru bylo toto spojení velmi prospěšné. Naše činnosti se nyní velmi úzce prolínají. Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí v širokém smyslu slova. S tím jsou spojeny i technologické aplikace, jako například již zmiňované membránové procesy, které řešíme dlouhodobě. Získali jsme také několik společných projektů a grantů. Nyní se věnujeme například problematice čištění zaolejovaných vod z myček automobilů, k čemuž potřebujeme jak vhodné analýzy jednotlivých proudů, tak musíme navrhnout technologii čištění, která bude výstupem zmiňovaného projektu.

 

Kateřina Šraitrová, moderátorka Science Café Pardubice

Studentka bakalářského studijního oboru Anorganické materiály FChT

komentáře používají systém Disqus

Archiv článků v kategorii


Projekt Bravo