Science Café pátralo po stopách jezuitů z České provincie v Mexiku

12. dubna 2013

Od loňského ledna se jednou měsíčně v Pardubicích koná cyklus neformálních diskusních večerů Science Café. V příjemném prostředí Klubu 29 se setkávají zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti s vědci a lidmi s vědou spjatými. Nad šálkem kávy či jiného nápoje mohou diskutovat o tom, co je na daném tématu zajímá nebo v danou chvíli napadne. Science Café pořádají studenti Univerzity Pardubice.

 

Březnové Science Café se konalo v úterý 26. března. Naším hostem byl doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc., který působí na Katedře sociálních věd Univerzity Pardubice, Ústavu etnologie UK v Praze, je člen korespondent Mexické akademie historie a mimo jiné má na svém kontě řadu knižních publikací, které vyšly u nás i v zahraničí. V rámci své přednášky „Jezuité z České provincie v Mexiku v 17. a 18. století“ nám popsal cestu i působení těchto misionářů.

 

SC_Kašpar

 

„Jezuité přišli do Čech v roce 1556. Velmi se starali o vzdělání a jejich školy byly pro svou vysokou úroveň navštěvovány dokonce i protestanty. Od roku 1678 byli jezuité z České provincie vysíláni do zámoří, kde mezi domorodé obyvatelstvo šířili křesťanskou víru, stavěli kostely a prováděli badatelskou činnost. Záznamy o jejich působení se nám dochovaly v korespondenci a také v archivech – např. Archivo General de Indias v Seville skrývá dodnes velké množství zatím nezpracovaného materiálu. Již při cestě samotné se jezuité setkávali s řadou nesnází. Šli pěšky přes Rakousko do Janova, kde se nalodili na loď do Sevilly. Středozemní moře v té době brázdily pirátské lodě, které pluly pod anglickou vlajkou a svou totožnost odhalily až těsně před útokem. Po příchodu do Sevilly museli projít důkladným šetřením, které mnohdy trvalo i déle než rok. Zde se učili španělsky a sbírali informace o oblastech, kam se následně vydávali. Plavba přes oceán trvala jeden až tři měsíce a jejím cílem byla Havana, odkud byli rozděleni do misií v Mexiku.“ osvětlil přednášející.

 

„Místa, kde působili, byla v podstatě neprobádanými oblastmi – např. jižní Kalifornie, jejíž první mapu zhotovil právě jezuita z České provincie. Zpočátku docházelo k častým nedorozuměním a konfliktům s Indiánským obyvatelstvem a jejich christianizace byla velmi dlouhým procesem. Je proto až s podivem, jakou duševní sílu misionáři prokazovali. Někteří jen pár let po svém příchodu do naprosto neznámé oblasti sestavili herbáře místní flory, které měly tak vysokou úroveň, že se používaly ještě mnoho desítek let.“ dodal docent Kašpar.

 

Science Café je pořádáno v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená - BRAVO Univerzity Pardubice, který je zaměřen na popularizaci vědy a výzkumu.

 

Kateřina Šraitrová

studentka Fakulty chemicko-technologické, moderátorka Science Café Pardubice
telefon 736 657 147, e-mail K.Sraitrova@seznam.cz

www.facebook.com/SCPardubice

komentáře používají systém Disqus

Archiv článků v kategorii


Projekt Bravo