Fenomén spolupráce se Státní bezpečností na Science Café

29. dubna 2013

V Pardubicích se ve středu 10. dubna uskutečnil další z cyklu neformálních diskusních večerů Science Café. Jedná se o setkání zájemců o vědu a vědění z  široké veřejnosti s vědci a lidmi s vědou spjatými. U dobrého nápoje v příjemném prostředí Klubu 29 mají možnost zeptat se na to, co je na daném tématu zajímá, či zrovna napadne. Pořadateli jsou studenti Univerzity Pardubice.

 

Naším hostem byl Mgr. Jiří Urban, který působí v Ústavu pro studium totalitních režimů, a také v Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, kde přednáší kurz „Vyrovnávání se s komunistickou minulostí“. Pan magistr se specializuje na téma kolektivizace venkova, vydal knihu Venkov pod kolektivizační knutou: okolnosti exemplárního „kulackého“ procesu (Vyšehrad, 2010) a své specializaci zůstal věrný i v rámci přednášky „Využívání spolupracovníků Státní bezpečnosti při prosazování kolektivizace východočeského venkova“.

SC_Urban

 

„Od počátku kolektivizace byl východočeský venkov Komunistickou stranou vnímán jako „reakční“, tj. tradičně agrárnický region. Stejně jako na zbytku území se i zde sedláci a hospodáři bránili vzniku JZD, a proto bylo využíváno spolupracovníků StB pro získávání informací o odpůrcích režimu a kolektivizace.“ osvětlil přednášející.

 

„Spolupracovníci StB mohli mít různé statuty jako např. agent provokatér, agent informátor nebo agent důvěrník. Pocházeli ze všech sociálních vrstev, spolupráci podepisovali za nejrůznějších podmínek a také míra jejich angažovanosti se mnohdy velmi lišila.“ uvedl Jiří Urban.

 

Během večera jsme se postupně seznámili s osudy tří spolupracovníků StB, kteří pocházeli z různých koutů Čech a navzájem se neznali. Přesto je něco spojovalo - byli využíváni při prosazování kolektivizace ve východočeském regionu. Vylíčením jejich životních příběhů poukázal Urban na složitost a nejednoznačnost fenoménu spolupráce občanů s komunistickou Státní bezpečností.

 

„První z trojice pocházel z dobře situované městské rodiny, působil jako učitel na gymnáziu a byl milovníkem hudby. Spolupráci podepsal poté, co byl zatčen za napomáhání útěku za hranice.  Hrozilo mu odsouzení a následné fárání uranu na Jáchymovsku. Státní bezpečností byl využíván jako nastrčený agent - informátor v celách zadržených sedláků. Velmi rychle a obratně si získával jejich důvěru a nadřízeným poskytoval důležité informace. Pro svoje schopnosti byl dokonce „vypůjčován“ do jiných regionů. Další agent byl odmala vnímán okolím jakou outsider. Ničím nevynikal a jeho studijní výsledky byly podprůměrné. Z neznámých důvodů utekl za hranice, kde se dal do služeb americké tajné služby. Hned při první příležitosti byl však zatčen a ze dne na den převlékl kabát a stal se agentem StB. Důvěru venkovanů si získával jako údajný protikomunistický odbojář ze zahraničí. Jeho výsledky byly hodnoceny jako výborné. Byl velmi aktivní a můžeme říci, že jej tato činnost naplňovala. Poslední z představené trojice pocházel z dobře situované zemědělské rodiny. S komunistickým režimem nesouhlasil a se svými názory se moc netajil. Jednoho dne byl se zavázanýma očima odvezen na odlehlé místo, kde byl po dva dny podroben výslechu a naléhání, aby se dal do služeb StB. Jinak mu hrozilo již zmiňované fárání uranu. Spolupráci nakonec podepsal. Státní bezpečnosti však nikdy nepřinesl žádné užitečné informace a snažil se ze své role všemožně vyvléknout. Jeho spolupráce nakonec byla vyhodnocena jako neperspektivní a byla ze strany StB ukončena.“ vylíčil osudy Urban.

 

Science Café je pořádáno v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená - BRAVO Univerzity Pardubice, který je zaměřen na popularizaci vědy a výzkumu.

 

Kateřina Šraitrová

studentka Fakulty chemicko-technologické, moderátorka Science Café Pardubice
telefon 736 657 147, e-mail K.Sraitrova@seznam.cz

www.facebook.com/SCPardubice

komentáře používají systém Disqus

Archiv článků v kategorii


Projekt Bravo