Tlakové membránové procesy v Science Café

12. února 2013

Již rok se v Pardubicích koná cyklus neformálních diskusních večerů Science Café. Jednou měsíčně se v příjemném kavárenském prostředí Klubu 29 setkávají vědci a lidé spjatí s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Návštěvníci mají možnost zeptat se na cokoliv, co je na daném tématu zajímá. Science Café pořádají studenti Univerzity Pardubice.

 

První Science Café v letošním roce se konalo v úterý 29. ledna. Naším hostem byl prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., odborník na separace pomocí membrán a procesy s nimi spojené. Tomuto tématu se věnoval i v rámci své přednášky „Tlakové membránové procesy“. Během večera zodpověděl základní otázky: Co jsou to membrány? Jaké faktory ovlivňují tlakové membránové procesy? Kde se s nimi můžeme setkat?

 

„Membránové procesy ve své podstatě nejsou pro lidstvo žádnou novinkou. Většina dělicích procesů, které probíhají v přírodě a také v našem těle, je zprostředkována buněčnými membránami. Hnací silou, která podporuje průchod látky membránou, může být rozdíl tlaků, koncentrace, elektrického potenciálu a/nebo teploty. Procesy, u kterých je rozhodující tlakový rozdíl, jsou vhodné jak pro čištění a dělení kapalných směsí, tak pro separaci vícefázových disperzních systémů. Patří sem např. mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmóza.“ říká profesor Mikulášek.

 

„Průmyslové využití těchto procesů je ovšem spojeno s mnoha překážkami a je záležitostí posledních několika desítek let. Na používané membrány jsou kladeny vysoké nároky. Musí mít co největší selektivitu a propustnost, musí být chemicky odolné vůči látkám, které jimi prochází, a v neposlední řadě musí být cenově dostupné. Po inženýrském zvládnutí celého procesu můžeme pomocí membrán odstraňovat např. bakterie a kvasinky z piva a vína, čistit ovocné šťávy, upravovat vodu a připravovat vodu pitnou a v neposlední řadě také pomocí dialýzy zachraňovat lidské životy.“ dodal přednášející.

 

Profesor Mikulášek je vedoucím Ústavu environmentálního a chemického inženýrství Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Mimo své vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti je také aktivním členem řady domácích i zahraničních vědeckých odborných společností.

 

Science Café je pořádáno v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená - BRAVO Univerzity Pardubice, který je zaměřen na popularizaci vědy a výzkumu.

 

Kateřina Šraitrová

studentka Fakulty chemicko-technologické, moderátorka Science Café Pardubice
telefon 736 657 147, e-mail K.Sraitrova@seznam.cz

www.facebook.com/SCPardubice

komentáře používají systém Disqus

Archiv článků v kategorii


Projekt Bravo