Nanomateriály a památková péče v Science Café

11. března 2013

Již rok se v Pardubicích koná cyklus neformálních diskusních večerů Science Café. Jednou měsíčně se v příjemném kavárenském prostředí Klubu 29 setkávají vědci a lidé spjatí s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Návštěvníci mají možnost zeptat se na cokoliv, co je na daném tématu zajímá. Science Café pořádají studenti Univerzity Pardubice.

 

Další Science Café letošního roku se konalo v úterý 26. února a zúčastnili se jej hned dva hosté: Mgr. art. Luboš Machačko a BcA. Dana Macounová. Oba působí na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli, byli zapojeni do mezinárodního vědeckého projektu STONECORE a nyní jsou zapojeni do dalšího projektu NANOFORART. Během přednášky s názvem: „Využití nanomateriálů pro konzervaci historických omítek a uměleckých děl z kamene“ návštěvníkům přiblížili práci restaurátorů a osvětlili jaké místo v ní zaujímají nanomateriály.

 

Mgr. art. Luboš Machačko a BcA. Dana Macounová

 

„Nanomateriály v poslední době nacházejí využití v nejrůznějších oblastech lidské činnosti a památková péče není výjimkou. U většiny památek z porézních materiálů dochází v průběhu času k povrchové korozi. Dosud se ke zpevňování povrchu vápenných materiálů používala vápenná voda, kde je obsah účinné látky pouze 1,6 gramu v litru vody a aplikace se proto musí mnohokrát opakovat (hovoříme o několika desítkách až stovkách cyklů). V rámci projektu STONECORE jsme testovali nanosuspenze hydroxidu vápenatého, kde se obsah účinné látky pohybuje v rozmezí od 5 do 50 gramů na litr rozpouštědla a počet aplikací se tedy radikálně snižuje.“ říká bakalářka umění Macounová.

 

„V rámci testování jsme vytipovali několik objektů, kde jsme chtěli nanosuspenze použít. Naše práce začala v laboratoři, kde jsme testovali nanosuspenze na uměle připravených vzorcích a posléze i vzorcích přímo z objektů. Takovýto postup nám pomohl již v počátku vyloučit památky, pro které je daná látka nevhodná, a také určit nejlepší způsob její aplikace na povrch. Ve výsledku jsme nanosuspenze úspěšně využili v klášteře Rosa Coeli v Dolních Kounicích, kde jsme fixovali omítky ze tří různých období a na soše anděla z Kutné Hory.“ osvětlil magistr umění Machačko.

 

Pro návštěvníky byl ku příležitosti oslavy prvního roku Science Café v Pardubicích připraven také narozeninový dort.

 

Science Café je pořádáno v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená - BRAVO Univerzity Pardubice, který je zaměřen na popularizaci vědy a výzkumu.

 

Kateřina Šraitrová

studentka Fakulty chemicko-technologické, moderátorka Science Café Pardubice
telefon 736 657 147, e-mail K.Sraitrova@seznam.cz

www.facebook.com/SCPardubice

www.sciencecafe.cz

komentáře používají systém Disqus

Archiv článků v kategorii


Projekt Bravo