Profily

doc. Miloslav Pouzar doc. Miloslav Pouzar

Ústav environmentálního a chemického inženýrství Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice Studentská 5 53210 Pardubice
e-mail: miloslav.pouzar@upce.cz

klíčová slova: nanomateriály, ekotoxicita, toxicita, fyzikálně-chemická charakterizace, analýza rizik

doc. Čestmír Drašar doc. Čestmír Drašar

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Ústav aplikované fyziky a matematiky Studentská 84
e-mail: cestmir.drasar@upce.cz

klíčová slova: Fyzika a chemie pevné fáze, polykrystalické a monokrystalické polovodiče, termoelektrické materiály, transportní vlastnosti pevných látek (elektrická a tepelná vodivost Halllův koeficient, Seebeckův koeficient), doping, struktura, rychlé chlazení

Prof. Petra Šulcová Prof. Petra Šulcová

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra anorganické technologie Technologický pavilon, Doubravice 41 532 10 Pardubice
e-mail: petra.sulcova@upce.cz

klíčová slova: anorganické pigmenty, keramické pigmenty, barevné netoxické pigmenty, termická stabilita, barevné vlastnosti, optické vlastnosti, reakce v pevné fázi, srážení, mechanoaktivace

Projekt Bravo