Profil: doc. Čestmír Drašar

3. května 2013

Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická
Ústav aplikované fyziky a matematiky
Studentská 84

Kontakt:
tel:    +420 466 036 036
e-mail: cestmir.drasar@upce.cz

klíčová slova: Fyzika a chemie pevné fáze, polykrystalické a monokrystalické polovodiče, termoelektrické materiály, transportní vlastnosti pevných látek (elektrická a tepelná vodivost Halllův koeficient, Seebeckův koeficient), doping, struktura, rychlé chlazení

 


Čestmír Drašar (*1970) je absolventem VŠCHT v Pardubicích (1993) v oboru „Speciální kovové a anorganické materiály“. Na vysoké škole působí od roku 1996; nyní na Ústavu aplikované fyziky a matematiky Fakulty chemicko-technologické. Podílí se na vedení prací Středoškolské odborné činnosti (SOČ) a Asociace pro mládež vědu a techniku (AMAVET), kde jeho studenti opakovaně dosáhli významných výsledků.

 

Popis práce:

Náš výzkum je zaměřen především na polovodiče pro termoelektrické (TE) aplikace, zředěné magnetické polovodiče (DMS) a topologické izolátory (TI). Syntéza polovodičů a pěstování monokrystalů (různými způsoby) probíhá na našem pracovišti. Dále disponujeme zařízeními pro charakterizaci připravených vzorků (elektrická a tepelná vodivost Halllův koeficient, Seebeckův koeficient).

Polykrystalické vzorky připravujeme metodou      lisování za vysokých teplot, pro přípravu monokrystalických polovodičů využíváme elektroerozivní řezání.

Zásadními směry výzkumu jsou

- Vliv dopingu na fyzikální vlastnosti hostitelské struktury
- Tvorba tuhých roztoků příbuzných polovodičů
- Optimalizace vlastností polovodičů (TE, DMS, TI)
- Příprava nových polovodičů v monokrystalické formě
- Interkalace iontů do vrstevnatých struktur

 

Literatura:

ČERMÁK, Patrik. Elektřina přímo z tepla : Příprava a vlastnosti materiálů na bázi sloučeni A2VB3VI pro termoelektrické aplikace. 3pól [online]. 2010, roč. 10, č. 2 [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupný z WWW: http://www.3pol.cz/888-elektrina-primo-z-tepla.

 

PDF Elektřina přímo z tepla (s. 10-11)


Archiv článků v kategorii


Projekt Bravo