Konference mladých vědců „BRAVO VĚDĚ“

15. března 2015

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Vás ve spolupráci s Univerzitou Pardubice srdečně zve na konferenci mladých vědců „Bravo vědě“, která se uskuteční dne 1. dubna 2015 v AFI paláci, Congress Center Pardubice.

 

Konference se koná v rámci projektu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost „Brána vědě/ní otevřená (BRAVO II)“ a mapuje systematickou badatelskou činnost žáků středních i základních škol, kteří v akademickém roce 2014/15 zpracovávají pod odborným vedením mentorů výzkumný úkol na 4 fakultách Univerzity Pardubice, konkrétně na Dopravní fakultě Jana Pernera, Fakultě chemicko-technologické, Fakultě ekonomicko-správní a Fakultě zdravotnických studií.

 

Konference je otevřena i dalším zájemců z řad studentů, a proto své projekty představí nejen účastníci z Pardubic a okolí, ale také z ostatních měst České a Slovenské republiky. Témata jsou řazena do oblastí chemie, biologie, strojírenské technologie, fyziky, IT, robotiky a zdravotnictví. Prezentace bude probíhat formou ústní na podiu i v rámci posterové přehlídky v předsálí.

 

Program*:

 

8:30 – 9:25         Prezence účastníků

 

9:30–10:00         Zahájení konference

 

10:00–11:15       Ústní prezentace:

 

Strojírenská technologie:

 

10:00 – 10:10 Martin Johan: Srovnání měření drsnosti povrchu kontaktním způsobem drsnosměrem a opticky

 

10:10 – 10:20 Tomáš Kroupa: Měření rázové pevnosti tahem

 

10:20 – 10:30 Martin Křičenský: Návrh a výroba korozní komory

 

10:30 – 10:40 Václav Lojška: Možnost impregnace porézních materiálů jednosložkovými lepidly

 

10:40 – 10:50 Ondřej Shejbal: Úprava zařízení pro rázové zkoušky tahem

 

10:50 – 11:00 Filip Vaněk: Sonda pro měření termoelektrického napětí na povrchově deformovaných materiálech

 

Fyzika:

 

11:05 – 11:15 Michaela Přidalová: Měření úsťové rychlosti střely

 

11:20–12:00       Ústní prezentace:

 

IT:

 

11:20 – 11:30 Jiří Humpl: Dům, House, Haus

 

11:30 – 11:40 Radek Štolpa, Pavel Trejbal: Testování a hodnocení použitelnosti webových stránek vybraných statutárních měst

 

Robotika:

 

11:50 – 12:00 Adam Brebera, Jaroslav Krádl, Karel Mudruňka: Programovací jazyk KAREL

 

12:00–12:45       Oběd

 

12:45–13:45       Posterová přehlídka

 

13:45–15:30       Ústní prezentace:

 

Zdravotnictví:

 

13:45 – 13:55 Hana Korelová: Antikoncepce

 

13:55 – 14:05 Eliška Šedová: Historie vzdělávání na Střední zdravotnické škole v Pardubicích

 

14:05 – 14:15 Zdislava Víšková: Poruchy příjmu potravy

 

Biologie:

 

14:25 – 14:35 Renata Štaffová: Senescence

 

Chemie:

 

14:40 – 14:50 Karel Bartoš: Příprava, charakterizace a studium reaktivity vybraných C,N-chelatovaných organocíničitých halogenidů a pseudohalogenidů

 

14:50 – 15:00 Lucie Brichová: Konverze nukleárních spinových izomerů v H2O

 

15:00 – 15:10 Adrián Hegedúš, Ivana Kravárová: ChemPlay aneb Anorganická chemie hrou

 

15:10 – 15:20 Lukáš Janecký: Koordinační sloučeniny biogenních kovů jako katalyzátory tvorby polymerů pro medicínské účely

 

15:30–16:00       Coffee break

 

16:00–17:00       Ústní prezentace:          

 

Chemie:

 

16:00 – 16:10 Michaela Mannová, Kristýna Voženílková: Detekce biodegradace chlorovaných etylenů pomocí molekulárních technologií

 

16:10 – 16:20 Jakub Pilař: Fotonické vlastnosti amorfních chalkogenidů

 

16:20 – 16:30 Martina Vacková: Deriváty 1,3-thiazolu s fluorescescenčními vlastnostmi

 

16:30 – 16:40 Jan Zelený: Příprava kationického tenzidu využitelného k pokrytí zlatých nanotyčinek

 

16:40 – 16:50 Natálie Živná: Fotochemické odbourávání formaldehydu pomocí nanokompozitu TiO2-SiO2

 

17:00–17:15       Diskuse, ukončení konference

 

*Změna programu vyhrazena

 

V případě Vašeho zájmu o představení Vašeho projektu či v případě zájmu o účast v publiku prosím kontaktujte koordinátorku akce:

 

Mgr. Petra Srdínková, petra.srdinkova@rrapk.cz , tel.: 775 779 820.

 

Informace jsou k dispozici také na webových stránkách: http://www.rrapk.cz/projekty-opvk/bravo-ii.htm

 

Pozvánka na konferenci ke stažení zde.

komentáře používají systém Disqus

Archiv článků v kategorii


Projekt Bravo