Dialogem k vlastní identitě - diskuzní setkání

23. února 2015

Ve čtvrtek 5. března se v aule Univerzity Pardubice uskuteční diskusní setkání reprezentantů inteligence s akademickými pracovníky, veřejností a především se studenty nazvané „Dialogem k vlastní identitě“. Diskutovat se budou eticko-společenské otázky, Masarykův odkaz i současná manipulace s pojmem „pražská kavárna”. Cílem setkání je posílení individuálních hodnotových postojů i kulturně-politická osvěta směřující k „vymanění jedince z role malého bezmocného člověka”.
 

Jak se zapojit do veřejné debaty? Co chci já a co mi nabízí mainstream? Je pro mě aktuální Masarykův odkaz? A co jsou vlastně hodnoty občanské společnosti... Ve čtvrtek 5. března ve 13 hodin nejen tyto otázky vznese diskusní setkání nazvané Dialogem k vlastní identitě. K diskusi byli pozváni rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel organizace Člověk v tísni a nejznámější studentský vůdce Sametové revoluce Šimon Pánek či prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, který se věnuje dějinám a perspektivám vzdělávání. Diskusi bude moderovat rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
 

Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Vstup je volný.

 

komentáře používají systém Disqus

Archiv článků v kategorii


Projekt Bravo