Úvod do teorie her

8. prosince 2014

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice zvou všechny zájemce na přednášku Úvod do teorie her, kterou přednese RNDr. Karel Zimmermann, CSc. z Université Pierre et Marie Curie, Paris. Dne 9. prosince 2014 od 17:00 hodin v posluchárně B4 Univerzity Pardubice. Vstup volný.

 

V přednášce bude podán přehled základních problémů a metod teorie her a jejích aplikací při studiu živého svĕta, sociálního chování, jakož i v každodenním životĕ. Je určena  pro studenty i vĕdecké pracovníky přírodovĕdných oborů i nĕkterých oborů humanitních.

 

  • Základní typy her (maticové, antagonistické a kooperativní, hry proti přírodĕ)
  • Základní metody řešení (lineární programování)
  • Příklady: jak očkovat populaci, ekologické hry, tragédie společného vlastnictví, Cournotův duopól, hry námluv a vývojově stabilní strategie, problém Monty Hall, problém dĕdictví, problém castingu,  jak zaparkovat...

 

Více viz pozvánka.

komentáře používají systém Disqus

Archiv článků v kategorii


Projekt Bravo