Pravda, pravděpodobnost a spravedlnost

20. února 2015

V právnické terminologii rozumíme důkazem takový prostředek, kterým lze zjistit stav věcí. Dokazování však není zdaleka vyhrazeno jen právnímu prostředí – ve skutečnosti je to jedna ze základních a zcela univerzálních složek lidského myšlení, prostupující každou oblastí života od vědeckého bádání až po ty nejosobnější záležitosti. Náš mozek užívá několik typů dokazovacích postupů, které v různých situacích poskytují někdy relevantní, jindy ale zcela zavádějící závěry. Vstup exaktních věd na pole kriminalistiky s sebou přinesl nový, tzv. vědecký důkaz, a s ním i zcela novou problematiku hodnocení jeho váhy. Jak je důkaz konstruován? Proč při práci s ním nemusejí být lidská intuice ani zkušenost dobrými rádci? Proč lze na základě identického výsledku zkoumání jednoho spravedlivě odsoudit a jiného spravedlivě omilostnit? Jak elegantně dezinterpretovat důkazy? Existuje absolutní důkaz? A lze dokázat či vyvrátit existenci Boha?

 

Mgr. Halina Šimková vystudovala antropologii a genetiku člověka na PřF UK; od roku 2002 působí na Kriminalistickém ústavu Praha jako kriminalistická znalkyně v oboru DNA analýzy. Přednáší forenzní genetiku na PřF UK a na Univerzitě Pardubice. Je místopředsedkyní Československé společnosti pro forenzní genetiku. Dlouhodobě se věnuje problematice stanovení váhy vědeckého důkazu aplikací inferenční logiky.

 

Kavárna Universitas se otevře v úterý 3. března 2015 od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České, Pardubice). Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědění otevřená II.“

 

Vstup je volný. 

 

www.facebook.com/KavarnaUniversitas

komentáře používají systém Disqus

Archiv článků v kategorii


Projekt Bravo