Dětství a Velká válka

30. března 2015

Osudy dětí, žijících v českých zemích v letech první světové války, historiky zatím příliš nezaujaly. Přitom otázka, jaký měly válečné události vliv na podobu dětství, do jaké míry zvrátily dětem a dětství nakloněný vývoj probíhající v 19. století, je nesporně legitimní. V přednášce se zaměříme na prameny k válečnému dětství, na nedostatek základních životních potřeb, který na děti doléhal. Na základě analýzy dobových čítanek si povšimneme výchovy k rakouskému patriotismu. Stručně si povšimneme osudu dětí bez domova a dětí internovaných. Jaký měly válečné události vliv na podobu dětství? Do jaké míry zvrátily dětem a dětství nakloněný vývoj probíhající v 19. století? Jaký byl osud dětí bez domova a dětí internovaných?

 

Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (1947) vystudovala Filozofickou fakultu UK. V současnosti působí na Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Ve své badatelské činnosti se zaměřuje zejména na dějiny každodennosti 19. století, gender history 19. století a dějiny česko-francouzských kulturních vztahů 18.–19. století. Kromě odborných publikací vydala řadu knih pro veřejnost, například K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století (1999) nebo Radostné dětství? Dětství 19. století v českých zemích (s K. Rýdlem 2006). Za svůj přínos obdržela v listopadu 2014 Cenu ministra školství.

 

Kavárna Universitas se otevře ve středu 1. dubna 2015 v 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České, Pardubice). Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená II.“

 

Vstup je volný. 

 

www.facebook.com/KavarnaUniversitas

komentáře používají systém Disqus

Archiv článků v kategorii


Projekt Bravo