Příběh prvního fraktálu

11. ledna 2015

Roku 1872 uvedl slavný německý matematik Karl Weierstrass ve své přednášce pro Královskou akademii v Berlíně šokující příklad spojité funkce, která v rozporu s tehdy všeobecně přijímaným názorem nemá v žádném bodě derivaci. Později se ukázalo, že první příklad funkce tohoto typu popsal již ve 30. letech 19. století Bernard Bolzano. V Bolzanově pozůstalosti jej téměř o sto let později objevil plzeňský středoškolský učitel Martin Jašek a Bolzanova funkce se dostala do středu pozornosti předních českých matematiků první poloviny 20. století. Vojtěch Jarník později prohlásil, že už jen skutečnost, že Bolzana napadlo, že by taková funkce mohla existovat, je hodna obdivu. Graf Bolzanovy funkce je historicky prvním fraktálem, který byl v matematické literatuře popsán. O Bolzanově funkci, která je prvním známým příkladem spojité funkce nemající v žádném bodě derivaci, o jejích vlastnostech a okolnostech jejího objevení, o Bolzanově přínosu pro vývoj matematické analýzy a o místě Bolzanovy funkce v moderní matematice.

 

Mgr. Libor Koudela, Ph.D. vystudoval MFF UK. Doktorskou disertační práci na téma pojetí křivky v analýze, teorii množin a topologii napsal pod vedením Jiřího Veselého. Rozšířená verze práce vyšla roku 2013 v nakladatelství OPS pod názvem „O pojetí křivky". Pracuje v Ústavu matematiky a kvantitativních metod Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.

 

Kavárna Universitas se otevře v úterý 13. ledna 2015 od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České, Pardubice). Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená II.“

 

Vstup je volný.

 

www.facebook.com/KavarnaUniversitas

komentáře používají systém Disqus

Archiv článků v kategorii


Projekt Bravo