Starořecký Erós, aneb láska za časů Sókrata i dnes

21. října 2014

Láska se dnes probírá z různých úhlů pohledů, od přísných rozborů na poli (přírodních) věd až po rádoby poradní výkřiky v (bulvárních) médiích. Její výsadní postavení ve společenském diskursu ohrožuje snad jen ekonomika a peníze. O historii tohoto pojmu a jevu, o jeho vzniku a rozvoji už ovšem našinec mnoho neví, panuje zde mnoho mýtů a zcestných zjednodušení. V přednášce, která se bude soustředit na starověké Athény, se pokusíme některé mýty s láskou spojené vyvrátit, a hlavně zodpovědět několik zásadních otázek: Co víme o starověkých milostných vztazích a o božstvu lásky, Erótu? Jaká byla původní zkušenost, z níž zřejmě koneckonců pochází i naše dnešní pojetí lásky? Přednáška se bude opírat o rozbor zachovaných starověkých textů i obrázků na malované keramice a jejich různých dnešních interpretací. Vynecháno nebude ani srovnání s dnešními koncepty lásky, především tzv. romantickou láskou.   

 

Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D. učí na katedře filosofie FF Univerzity Pardubice. Zabývá se starořeckou kulturou a filosofií, etikou, politickou filosofií a českým myšlenkovým odkazem. Kromě knihy Od Eróta k filosofii (2007) publikoval k tématu lásky naposledy ve sborníku Love and Its Objects, What Can We Care For? (Palgrave McMillan 2014) příspěvek o cílech Sókratovy erotiky.

 

Kavárna Universitas se otevře v úterý 11. listopadu 2014 od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České, Pardubice). Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená II.“. Kavárna je zařazena i do programu Týdne vědy a techniky AV ČR.

 

Vstup je volný.

 

www.facebook.com/KavarnaUniversitas

komentáře používají systém Disqus

Archiv článků v kategorii


Projekt Bravo