Tvůrčí fantazie podle J. R. R. Tolkiena

21. listopadu 2014

J. R. R. Tolkien vycházel ve své tvorbě z velmi osobitého pojetí tvůrčí fantazie. Tolkienovo pojetí fantazie a jeho zvláštní metoda utváření literárních fikčních světů se postupně formovaly v průběhu jeho pohnuté životní cesty a v rozhovorech s důležitými přáteli, mezi něž patřil například slavný autor Letopisů Narnie C. S. Lewis. Vedle osobitého pojetí vztahu mezi jazykem a jím zobrazovanou skutečností, ze kterého Tolkien (jako profesor filologie) ve svém díle vycházel, mělo na jeho literární tvorbu rozhodující vliv také jeho přesvědčení týkající se metafyzických a spirituálních dimenzí skutečnosti. Tato přednáška je v naznačeném smyslu zaměřena na Tolkienovo pojetí umělecké fantazie na pozadí širších souvislostí jeho myšlení a jeho rozsáhlého literárního díla.

 

Doc. Pavel Hošek Th.D. (nar. 1973) je vedoucím katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a kazatelem Církve bratrské. Zabývá se vztahem teologie a kultury, odborně se věnuje vztahu teologie a vědy o náboženství a také předpokladům a možnostem mezináboženského dialogu. Je autorem několika knih, mezi něž patří například C. S. Lewis: mýtus, imaginace a pravda (2004), Cesta ke kořenům: odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nositelé (2010), Židovská teologie křesťanství (2011), A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době (2012).

 

Kavárna Universitas se otevře v úterý 2. prosince 2014 od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České, Pardubice). Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená II.“

 

Vstup je volný.

 

www.facebook.com/KavarnaUniversitas

komentáře používají systém Disqus

Archiv článků v kategorii


Projekt Bravo