Hmotnostní spektrometrie v analýze lipidů a její využití při hledání biomarkerů závažných onemocnění

23. února 2014

Obor hmotnostní spektrometrie patří mezi nejrychleji se rozvíjející oblasti analytické chemie v posledních letech. Díky velké konkurenci jsou na trh uváděny nové přístroje se stále lepšími parametry včetně zcela nových instrumentálních konceptů, což se pak následně promítá do rozvoje jednotlivých oblastí analytické chemie či dalších aplikačních oblastí v biochemii, biologii či medicíně. Pokud je hmotnostní spektrometrie spojena s kapalinovou chromatografií, pak lze analyzovat velmi složité směsi (bio)organických látek jako např. v proteomické, metabolomické nebo lipidomické analýze. Lipidomická analýza se zabývá kvalitativní a kvantitativní charakterizací všech detekovatelných lipidů v daném organismu v daný čas, což lze využít např. při studiu závažných onemocnění spojených s nerovnováhou koncentrací lipidů v organismu a hledání takových lipidů jako potenciálních biomarkerů pro dané onemocnění, jako např. rakovina, kardiovaskulární choroby, diabetes, lysozomální poruchy, apod. Co je hmotnostní spektrometrie? Co lipidomická analýza? Jak je lze využít při studiu závažných onemocnění?

 

Prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. vystudoval analytickou chemii na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kde od roku 2009 působí v pozici profesora. Zabývá se hmotnostní spektrometrií a kapalinovou chromatografií při studiu struktury organických, bioorganických a organometalických sloučenin. Je členem několika národních i mezinárodních vědeckých společností a autorem bezpočtu odborných příspěvků. Za svoji vědeckou práci obdržel několik cen a uspěl i v programu Evropské výzkumné rady.

 

Navštivte tuto kavárnu ve středu 26. února 2014 od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České, Pardubice). Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená“. Vstup je volný.

 

www.facebook.com/KavarnaUniversitas

komentáře používají systém Disqus

Archiv článků v kategorii


Projekt Bravo