Existuje objektivní realita?

30. března 2015

Katedra filosofie ve spolupráci se studenty Universitas

 

zve na přednášku z cyklu

 

Filosofické předpoklady přírodních věd

 

 

Existuje objektivní realita?

 

aneb Aktuálnost sporu o universálie ve vztahu k vědeckým entitám

 

Středověký spor o universálie navazuje na antickou otázku po tom, jak něco obecného (např. pojem živočich) souvisí s různými hmotnými skutečnostmi (jako je člověk, křeček nebo žížala). Středověké disputace se navíc zabývaly problémem tzv. trojjedinosti Boží (Otec, Syn a Duch). V nejmodernější době se aktuálnost všech dosavadních sporů ukázala například v diskusích Einsteina s Bohrem o pojetí reality nebo v interpretaci světelné a hmotné cosi-částice (vlna, částice, vln-tice).

 

 

Dne 14. dubna 2015 od 15 hodin v místnosti 09005 univerzitní budovy G v Pardubicích – Polabinách.

 

Přednáší Mgr. Filip Grygar, Ph.D. (KF FF UPa), a Bc. Patrik Čermák (FChT a FF UPa).

 

Po přednášce bude následovat volná diskuse.

 

 

Kontakty: filip.grygar@upce.cz, patrik.cermak@student.upce.cz .

 

Web: www.nielsbohr.webnode.cz

 

 

Pozvánka ke stažení

 

Mapka

komentáře používají systém Disqus

Archiv článků v kategorii


Projekt Bravo