Čeští svobodní zednáři ve XX. století

8. října 2013

Tématika svobodného zednářství je v širší veřejnosti dodnes spojena s mnoha nehistorickými výmysly a představami. Z části je tomu tak proto, že se první zednáři objevili v osvícenské době, ale jejich kořeny sahají až do raného novověku, sami pak mnohdy svou existenci vztahují až ke starověku, a navíc zednářství standardně patřilo k „tajným“ společnostem. Přednáška nastíní některé klíčové momenty spojené s existencí svobodného zednářství u nás v první polovině 20. století, současně se pokusí zasadit tento fenomén do širšího společenského a politického kontextu, stejně jako o srovnání s podobnými spolky, které teprve po roce 1918 získaly plnou legalitu. Kdo jsou svobodní zednáři a kdy se objevili? Co je spojeno s jejich existencí u nás v první polovině 20. století? Jak to bylo s podobnými spolky té doby?

 

Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D., historička, přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v Ústavu českých dějin vykonává funkci zástupkyně ředitele a zároveň je vedoucí Semináře moderních dějin. Je autorkou stejnojmenné knihy Čeští svobodní zednáři ve XX. století (Libri, 2002).

 

Vědecká kavárna v Pardubicích, která je součástí projektu „Brána vědě/ní otevřená“, se uskuteční v úterý 15. října od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České). Pořadateli jsou studenti Univerzity Pardubice, která je řešitelem projektu.

 

Vstup je volný.

 

www.facebook.com/SCPardubice

komentáře používají systém Disqus

Archiv článků v kategorii


Projekt Bravo