Science Café: Tlakové membránové procesy

17. ledna 2013

Tlakové membránové procesy jsou metodou vhodnou pro čištění nebo dělení jak homogenních kapalných směsí, tak i pro separaci vícefázových disperzních systémů. Průmyslové uplatnění nacházejí membránové separace až v několika posledních desítkách let. To však neznamená, že se jedná o metodu zcela novou. Vždyť, například, většina dělicích procesů v živé přírodě probíhá prostřednictvím buněčných membrán. Základním problémem, který bránil, a částečně ještě brání, širšímu průmyslovému využití membránových separací je jednak nedostatek syntetických membrán odpovídajících vlastností a jednak inženýrské zvládnutí procesu tak, aby bylo minimalizováno zanášení membrán. Teprve průmyslová výroba nehomogenních a kompozitních membrán, které jsou dostatečně mechanicky odolné, propustné a mají vysokou selektivitu, společně s rozvojem tzv. metod intenzifikace umožňuje nebývalý rozvoj těchto procesů. Co jsou to membrány? Jaké faktory ovlivňují výkonnost tlakových membránových procesů? Kde se s nimi můžeme setkat?

   
Prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. je absolventem VŠCHT v Pardubicích v oboru Technologie výroby a zpracování polymerů, dnes je na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice vedoucím Ústavu environmentálního a chemického inženýrství. Je členem např. České společnosti chemického inženýrství, České membránové platformy, ale také zahraničních – např. Evropské membránové společnosti.
 
Jubilejní vědecká kavárna v Pardubicích, která je součástí projektu „Brána vědě/ní otevřená“, se uskuteční v úterý 29. ledna od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České). Pořadateli jsou studenti Univerzity Pardubice, která je řešitelem projektu.
 
Vstup je volný.
 
Pozvánka ve formátu PDF
 
Science Café je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.
 
www.facebook.com/SCPardubice

Archiv článků v kategorii


Projekt Bravo