Vědecká kavárna zamířila do hlubin vesmíru

V úterý 21. května se v Klubu 29 uskutečnil poslední předprázdninový diskusní večer Science Café. V rámci těchto večerů se již od loňského ledna setkávají zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti s vědci a lidmi s vědou spjatými. V příjemné atmosféře Klubu 29 mají návštěvníci možnost diskutovat a ptát se na to, co je na daném tématu zajímá. Pořadateli jsou studenti Univerzity Pardubice.

Jan Palouš

Naším úterním hostem byl astronom prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc., který působí v Astronomickém ústavu AV ČR jako vedoucí oddělení Galaxií a planetárních soustav. Pracoval na Evropské jižní observatoři a v řadě jiných zahraničních astronomických pracovišť a mimo jiné je autorem a spoluautorem zhruba 200 odborných prací. Během přednášky: „Vznik hvězd a vývoj galaxií“ nás zavedl na exkurzi do hlubin vesmíru.

„Pokud se podíváme na noční oblohu, pak to, co můžeme spatřit, je pouhé jedno procento vesmíru. Zbylou, pro nás neviditelnou část, tvoří například temná hmota a temná energie. Naše závěry a hypotézy o dění v kosmu tedy pocházejí z poznatků o tomto jediném procentu,“ uvedl přednášející.

„Zhruba 380 000 let po Velkém třesku se oddělilo záření od hmoty a vesmír se stal průhledným. Jelikož v té době neexistovaly hvězdy, byly zde pouze fotony reliktního záření. To bylo ovšem tak slabé, že se následující etapa vývoje vesmíru označuje jako „doba temna“. Vznik prvních hvězd byl velmi komplikovanou záležitostí, jelikož se v raném vesmíru nevyskytovaly žádné prvky těžší než vodík a helium. Ty byly vytvořeny až v nitru prvních hvězd, které měly poměrně krátký život a staly se zdrojem těžkých prvků pro další generace hvězd,“ přiblížil pan profesor.

„Většina hvězd, které známe, je sdružena v galaxiích. Velká část produktů hvězdného vývoje se však v samotných galaxiích neudrží, ale dostává se do mezigalaktického prostoru. S tím souvisí řada jevů jako svlékání galaxií z mezihvězdného plynu, harašení či prolínání galaxií, kdy dojde k jejich propojení a vzniku větších soustav,“ popsal přednášející.

Po skončení přednášky následovala v plném sále velmi živá diskuse, při které bylo položeno velké množství zajímavých dotazů týkajících se vzniku a vývoje vesmíru, stavby hvězd či osudu našeho Slunce.

Kateřina Šraitrová

studentka Fakulty chemicko-technologické, moderátorka Science Café Pardubice

www.facebook.com/SCPardubice

Psáno pro Pardubický deník