Hmotnostní spektrometrie na stopě rakovině

Michal HolčapekStudenti Univerzity Pardubice pořádali další z cyklu diskusních večerů Kavárna Universitas. V rámci těchto večerů se setkávají osobnosti spjaté s věděním s širokou veřejností. Návštěvníkům se v příjemné atmosféře Klubu 29 naskýtá jedinečná možnost diskutovat o daném tématu a vyslovit své dotazy.  

Únorovým hostem byl prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kde vystudoval analytickou chemii a od roku 2009 působí v pozici profesora.  Zabývá se hmotnostní spektrometrií a kapalinovou chromatografií.  Je členem několika národních i mezinárodních vědeckých společností a autorem bezpočtu odborných příspěvků. Za svoji vědeckou práci obdržel několik cen a uspěl i v programu Evropské výzkumné rady. Svou činnost nám poodhalil během přednášky „Hmotnostní spektrometrie v analýze lipidů a její využití při hledání biomarkerů závažných onemocnění“.

„V současné době se s týmem zaměřujeme na zkoumání několika typů rakoviny. Jelikož se rakovinové buňky dělí jiným mechanismem než ty zdravé, napadlo mě, že tedy bude jiné také složení lipidů v těchto buňkách. Vzorky zdravé a nemocné tkáně porovnáváme za využití hmotnostní spektrometrie, “ přiblížil svou činnost profesor Holčapek.

Pouhé získání vzorků k analýze je složitý postup zahrnující několik kroků: „Vše začíná u pacienta, který před operací podepíše souhlas s rozborem odebrané tkáně. Při operaci je pacientovi vyoperován nádor a s ním také část okolní relativně zdravé tkáně. Následuje histologický rozbor a převoz zamražených vzorků z nemocnic k nám do laboratoře. Vzorky uchováváme ve speciálních mrazících boxech při teplotě -80 °C,“ popsal Holčapek.

V laboratoři pak běží řada testů, při kterých se porovnává složení zdravých a nemocných tkání a také  různých typů nádorů. Profesor by byl rád, kdyby se „podařilo metodu rozvinout natolik, že by bylo možné z rozboru krve či moči určit, zda je pacient zdráv, či zda již patří do ohrožené skupiny a měl by být dále medicínsky sledován,“ uzavřel večer Holčapek.

Kateřina Šraitrová

studentka Fakulty chemicko-technologické, moderátorka Kavárny Universitas

www.facebook.com/KavarnaUniversitas

Psáno pro Pardubický deník