V sousedním Německu se hodně palivových článků prodává do karavanů, říká Jiří Kružík

Rozhovor z inženýrem Jiřím Kružíkem z firmy Ovimex s.r.o.

První palivový článek byl sestaven zhruba před 180 lety. Víme, jak první palivové články vypadaly?

Asi 30 let před sestavením prvních palivových článků byl objeven vodík. První články byly v podstatě primitivní zařízení sestávající ze skleněných baněk, do kterých byly vkládány platinové elektrody. Velmi rychle přišli vědci na to, že v těchto zařízeních nelze používat normální vodu, která obsahuje vápníkové kationty, takže používali vodu destilovanou.

Kdy došlo k  rozmachu palivových článků?

K prvnímu velkému rozmachu došlo v polovině minulého století. V Americe byl sestaven traktor, který byl poháněn palivovým článkem a jezdil na latifundii jednoho farmáře. Tento palivový článek měl výkon 30 kW, takže nic moc. Byl to však první hmatatelný důkaz možnosti využití palivových článků v praxi. Další velký skok nastal v souvislosti s kosmickým programem Apollo, kdy palivové články byly jediným zdrojem elektrické energie na palubě.

Veřejnosti je nejznámější článek vodíkový. Jaké jsou další druhy článků?

Vodíkový článek je opravdu nejznámější, ale s vodíkem je to trochu obtížné. Na vodík schází veškerá infrastruktura. Já osobně pracuji s metylalkoholovými články, které jsou průmyslově méně vyráběny. Německá firma, která tyto články vyrábí, přesto tvrdí, že jich vyrobila již 60 000 kusů. V Německu běží sériová výroba. Já uvádím tyto články na český trh. Je to ale neskutečná práce. Občas si připadám, že zde spíš děláme základní osvětu. Většina lidí palivový článek nikdy neviděla, natož aby ho držela v ruce či dokonce používala.

S tím souvisí další otázka. Kde se dnes palivové články využívají? Kde už našly svoje využití?

U nás svoje využití zatím bohužel moc nenašly. V místech, kde není napojení na elektrickou síť, například napájí radary pro měření rychlosti vozidel. V sousedním Německu se hodně palivových článků prodává do karavanů. Pokud rodina s karavanem přijede na nějaké karavanové parkoviště v Evropě, tak se napojí na vodu, elektřinu atd. Němci se svými karavany ovšem rádi jezdí na dlouhé dovolené i do míst, kde tyto sítě tak přístupné nejsou.

Jaká je budoucnost palivových článků?

Palivové články jsou zatím velmi drahé, jelikož se v nich používají platinové kovy. Používá se nejen platina, ale také ruthenium. Hledají se proto cesty jak snížit jejich obsah. Současným trendem je, že se platina do palivových článků nanáší sítotiskem jako platinová čerň jak na anodu, tak na katodu. První nutná množství pro tuto techniku byla 5 mg/cm2. Dnes už jsem viděl i výrobce, kteří dávají už 0,5 mg/cm2. Tím to však nekončí. Jedno vědecké pracoviště v Praze dokonce na elektrody naprašuje cer dotovaný platinou. Zatím je to ale vše ve stádiu experimentů.

Kateřina Šraitrová, moderátorka Kavárny Universitas,

studentka magisterského studijního oboru Materiálové inženýrství FChT.