Vědění mladým aneb mladí vědění

Univerzita Pardubice uspořádala již III. ročník konference středoškolských studentů VĚDĚNÍ MLADÝM. Více jak 150 studentů z různých koutů České republiky se 12. listopadu 2015 sjelo do univerzitní auly Arnošta z Pardubic. Celkem 44 studentů prezentovalo 33 svých prací z různých oborů. Dle slov samotných studentů i přítomných garantů z řad akademických pracovníků se jednalo o zdařilou událost.

Konference VĚDĚNÍ MLADÝM je určena zejména studentům středních škol z celé ČR a jejím záměrem je vytvořit prostor pro sdílení poznatků studentů se zájmem o nejrůznější témata od fyziky, chemie, matematiky, elektroniky až po filosofii, psychologii, sociologii či esejistiku. I letošní ročník byl pestrý. Tematicky se jednalo o příspěvky psychologické, historické, fyzikální, chemické, biologické nebo medicínské. „Na letošní konferenci VĚDĚNÍ MLADÝM se sešla opravdu pestrá směsice mladých badatelů. Z jejich příspěvků bylo zřejmé, že témat k bádání je všude dost a žádné z nich není malé. Lehkost a originálnost přístupu, které z příspěvků dýchaly, se nedají naučit. Ty jsou vlastní mládí, stejně jako spontánní zvídavost. Pídit se po podstatě a souvislostech je prostě člověčí. Výborná akce,“ hodnotí docent Čestmír Drašar, jeden z garantů konference.

Účastníci, převážně středoškolští studenti, prezentující a pozorovatelé, včetně svých učitelů, dorazili skutečně z různých koutů ČR: Brna, České Třebové, Českých Budějovic, Dvora Králové nad Labem, Hradce Králové, Chrudimi, Olomouce, Ostravy, Pardubic, Prahy, Přelouče, Tišnova, Třebíče či Vysokého Mýta. Sami ke konferenci také vyjadřují: „Tato konference se mi velice líbila, i když jsem prezentovala úplně prvně. Byla velmi dobře zorganizována,“ říká studentka Anna Rejzková z SPŠ chemické v Pardubicích. Podobně se vyjadřuje i Karolina Bodláková z Gymnázia České Budějovice, když říká: „Moc děkuji za uspořádanou konferenci. Zúčastnila jsem se poprvé a jsem velmi ráda. Celá konference ve mně zanechala velmi dobrý dojem.“ Zmiňme také Anetu Přikrylovou z VOŠ a SŠ veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč: „Konference se mi velice líbila, zejména rozdělení na ústní a posterovou prezentaci. Mělo to pro mě veliký přínos, protože jsem dozvěděla plno nových věcí.

 

Konference měla ústní i posterovou sekci. V ústní sekci zaznělo 12 příspěvků, zatímco 21 příspěvků bylo předneseno v sekci posterové. „Téměř všechny příspěvky, které jsem měla možnost slyšet, měly velmi dobrou úroveň a studenti byli aktivní i v diskusi,“ shrnuje konferenci další z garantů konference docentka Jarmila Vytřasová. Na ni navazuje profesorka Patra Šulcová, když říká, že „stejně jako v minulých ročnících konference pozitivně hodnotím zájem studentů zabývat se nejrůznějšími tématy a věnovat svůj čas dalšímu studiu, získávání informací, měření, následně jejich zpracování a ověřování. A samozřejmě také ochotu prezentovat své výsledky široké veřejnosti a diskutovat o nich v přátelské atmosféře.

Tematicky se práce dotýkaly i řady aktuálních či neřešených témat jako například průzkumu znečištění vodních toků, citlivosti bakterií, nanomateriálů, spirituality a náboženství, autoimunitních onemocnění, válečné historie a mnoha dalších. „Přišel jsem na konferenci, uviděl jsem talentované nadšence a odešel jsem s úsměvem obohacen. Jaký to balzám na duši oproti dnes již běžné zkušenosti ze zaměstnání, kdy přijdu, připadám si jako v prázdném obchodě potravin v roce 1980 se životem otrávenými prodavačkami za pultem, a odcházím bez úsměvu neobohacen. Děkuji účastníkům a organizátorům za mimořádně vydařenou akci a vlití nového optimismu do žil,“ uzavírá doktor Filip Grygar, poslední z garantů konference.

Konference se konala za finančního přispění Pardubického kraje a v rámci Týdne vědy a techniky, který již popatnácté pořádala Akademie věd ČR.  Studentům byla k dispozici různá čísla periodik jako Akademický bulletin, Československý časopis pro fyziku, Dingir, Chemické listy, Vesmír, Zpravodaj Univerzity Pardubice, Živa, a sborníky Kavárny Universitas. Všichni studenti svými dobře připravenými příspěvky, schopností a ochotou diskutovat naznačují, že je na akademické půdě nevidíme naposledy. Nás organizátory pak těší, že jsme jim na této cestě mohli být nápomocni.

Ing. Patrik Čermák

student FChT a FF UPa