Spravedlnost v podání Michaela Sandela

Pokud byste si museli vybrat: zabít jednoho člověka, ale zachránit pět životů nebo neudělat nic, i když jistě víte, že pět lidí zemře přímo před vašima očima, co byste dělali? Takovým příběhem začíná harvardský kurs spravedlnosti prof. Michaela Sandela, který se stal jedním z nejnavštěvovanějších kursů v celé historii Harvardu.

JusticeHarvard

Za jednoho deštivého odpoledne sdílela Univerzitní knihovna na svém Facebooku odkaz na kurs „Spravedlnost. Co je správné dělat?“ (Justice: What’s the Right Thing to Do?), pro který lidé z občanského sdružení Symposia vytvořili české titulky. K mému překvapení se nejednalo pouze o další přednášky prestižní zahraniční university, kterých na internetu přibývá. Tento kurs je něčím zvláštní.

Sandel na konci první epizody přítomné varuje před osobním i politickým risikem kursu: „To risiko spočívá ve faktu, že filosofie nás učí a zneklidňuje tím, jak nás konfrontuje s věcmi, které již známe. V tom je ironie. Obtížnost tohoto kursu spočívá ve skutečnosti, že vás učí to, co vlastně už znáte. Funguje to tak, že vytrhne to, co známe, ze známých a nezpochybňovaných souvislostí a učiní to zvláštním. […] Filosofie nás odlučuje od důvěrně známého nikoli tím, že by nám poskytla novou informaci, ale tím, že v nás inspiruje a provokuje nový způsob pohledu. Ale – a zde je ten risk – pokud se jednou známé změní v podivné, už nikdy se to nevrátí do původního stavu. Sebepoznání je jako ztráta nevinnosti; jakkoli se vám to bude zdát zneklidňující, nikdy jej už nebudete moci odmyslet nebo odpoznat. Co činí tuto záležitost složitou, ale zároveň strhující, je fakt, že morální a politická filosofie je příběh a vy nevíte, kam ten příběh povede. Ale dobře víte, že ten příběh je o vás. Tak to jsou osobní risika.“ Poté následují ta risika politická, kde Sandel rozebírá jak filosofie (ne)funguje, načež navazuje typickým odmítavým postojem vůči ní, který označuje za skepticismusúhybný manévr, ke kterému cituje Immanuela Kanta. Sandel se pak v dalších přednáškách zabývá různými směry či mysliteli, a v živých diskusích se studenty tyto myšleny používá na příkladech ze současnosti (např. hned na začátku druhé epizody případ z České republiky ohledně společnosti Philip Morris, produkující tabákové výrobky). Nutí nás tak dívat se na věci z různých úhlů pohledu. Záměrem toho všeho je „povzbudit rozum k neklidu a sledovat, kam to povede.

Tento cyklus o 12 epizodách tak představuje unikátní kurs, jehož náročnost díl od dílu stoupá. Je také možné ho absolvovat on-line včetně testů a závěrečného získání certifikátu HarvardX; s doprovodnými materiály (už však v angličtině) je celý dostupný zde. Přeji zajímavé studium.

Patrik Čermák

student bakalářského stupně FChT

Foto: www.justiceharvard.org