Pojem vzdělanosti a proces vzdělávání v Americe a u nás

Rozprava na téma POJEM VZDĚLANOSTI A PROCES VZDĚLÁVÁNÍ V AMERICE A U NÁS k příležitosti udělení Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Andrew Lassovi, profesoru kulturní a sociální antropologie na Mount Holyoke College. Kromě prof. Andrewa Lasse, PhD. se účastní další hosté – doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D., prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr. h. c., prof. Miroslav Petříček, Dr. a doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D. Dne 5. října 2014 v prostorách kostela sv. Anny alias Pražské křižovatce.