Konference ke 100. výročí modelu atomu Nielse Bohra

Přírodovědné, historické a filosofické kontexty Bohrova díla

Katedra filosofie Univerzity Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas pořádá dne 24. září 2013 konferenci ke 100. výročí modelu atomu Nielse Bohra – Přírodovědné, historické a filosofické kontexty Bohrova díla.

  • Místo a čas konání: úterý 24. září 2013, od 10 hodin v Divadle 29 (ul. Sv. Anežky České), Pardubice (mapa viz ZDE).
  • Délka příspěvku: 1 hodina
  • Konference bude otevřena pro zájemce z řad akademické obce, studentů středních škol a jejich učitelů i veřejnosti.
  • Česká republika se tímto připojuje k oslavám pořádaným Archivem Nielse Bohra v Kodani a dalšími institucemi.
  • Program viz ZDE; více viz www.nielsbohr.webnode.cz

Za Katedru filosofie Mgr. Filip Grygar, Ph.D. a prof. PhDr. Petr Horák, CSc. a za studenty Patrik Čermák.