O vědě (ne)vědecky IV.

Chcete získat zkušenosti se zvládáním stresu při mluveném projevu?Chcete se pokochat krásou mikrostruktur a dozvědět se něco z popularizace vědy? Přijďte na další z cyklu workshopu ve čtvrtek 14. března od 13 hodin do zasedací místnosti děkanátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice na náměstí Čs. legií.

Můžete se těšit na tato témata i skvělé přednášející:
Zvládání stresu
Mgr. Sabina Slavíčková
psycholožka z akademické porady APUPA
Mikrosvět očima elektronového mikroskopu
doc. RNDr. František Weyda, CSc.
vědec z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity
Autor při svých výzkumech tráví hodně času u elektronových mikroskopů, kde brouzdá po strukturách biologických objektů často nebývalých tvarů a funkcí.  Důležité obrazové skutečnosti dokumentuje ve formě vědeckých mikrofotografií, které vědcům slouží k získání vědeckých dat. Krása velké části mikrostruktur ovšem svádí i k dalšímu výtvarnému zpracování, především pomocí počítače. To už potom nejsou fotografie primárně vědecké, ale vědecko-populární nebo výtvarné. Autor se věnuje také popularizaci vědy v jejímž rámci představuje veřejnosti na svých přednáškách  tajemství a krásu mikrosvěta.
O autorovi:
Doc. RNDr. František Weyda, CSc.    
(* 1949 v Praze)
Autor vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor entomologie. Do roku 2011 pracoval na Biologickém centru AV ČR (Entomologický ústav) v Českých Budějovicích. V současné době přednáší na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity (vede 3 kurzy: Fotografické techniky pro biology I a II a Metody studia buňky). Zabývá  se především výzkumem živočišných buněk a tkání (hlavně hmyzu) a vývojem digitálních technik pro biologické aplikace. Věnuje se hodně popularizaci vědy (člen Rady pro popularizaci vědy při AV ČR), kterou považuje za jeden z důležitých výstupů práce vědce. Často fotografuje a to jak profesionálně (při výzkumu a v rámci kurzů na BF), tak amatérsky (člen fotoklubu Vývojka). Své fotografické práce vystavuje na výstavách reálných i virtuálních (http://www.wwg.cz). Podílí se rovněž na tvorbě populárně-vědeckých filmových dokumentů s profesionálními filmaři (režisér J. Dlouhý a kameraman J. Osten). Byl spoluautorem scénáře  dokumentárního filmu o kůrovci: 'Ips typographus - chcete mě?' (režisér J. Dlouhý, kameraman J. Osten, za realizační tým F. Sehnal, J. Hulcr, P. Doležal a další), který byl oceněn hlavní cenou za přírodovědecký dokument na Academia film Olomouc 2000. Byl rovněž spoluautorem scénáře a členem realizačního týmu dalšího dokumentárního filmu 'Louže' (2004), jehož ukázku představila  také francouzská i česká televize a současného cyklu dokumentů „Kapitolky o havěti“, který v dubnu a květnu 2010 a v roce 2012 a 2013 opět uvedla ČT1. 
Autor je fascinován světy 'makra' a 'mikra'. Vědecká digitální makrofotografie je jeho profesí i koníčkem. Nejvíce času ovšem tráví u elektronových mikroskopů, kde brouzdá po strukturách často nebývalých tvarů a funkcí a snaží se je fotograficky zachytit a ukázat i dalším. Originální obrázky z elektronových mikroskopů jsou v šedé škále, barvy zde na rozdíl od optického mikroskopu chybí. Tak vypadají vědecké mikrofotografie, které vědcům slouží k získání vědeckých dat. Krása většiny mikrostruktur ovšem svádí i k dalšímu výtvarnému zpracování, především pomocí počítače. To už potom nejsou fotografie vědecké, ale vědecko-populární nebo výtvarné. Řadu takových obrázků představuje veřejnosti na svých přednáškách.
O vědě (ne)vědecky IV.