O zvláštní roli čísla 5

Číslo 5 vystupuje v některých význačných matematických vztazích a vlastnostech matematických objektů. Je tomu tak i v případě reálného světa v souvislosti k tradičním pojmům typu „proporce“, „harmonie“ a podobně. V této souvislosti se objeví ale další otázky. Jaká je role čísel ve struktuře světa? Stvořil přirozená čísla bůh? Je matematika dílem lidského intelektu? Co je číslo? Toho všeho se dotkne přednáška o zvláštní roli čísla 5 ve světě matematiky, estetiky, ale i některých zvláštností fyzikální stavby světa. Obsahem přednášky bude matematická problematika vztahu čísla 5 se zlatým řezem, Fibonacciovými čísly, „neřešitelnou rovnicí“ nebo rovinným grafem. Ze světa fyziky pak problém evropských ladění a „harmonická“ stavba sluneční soustavy.

Ing. Vlastimil Doubrava vystudoval VŠCHT v Pardubicích. Pracoval ve VCHZ Synthesia a jako výzkumný pracovník v Oční optice Praha. Po listopadu 1989 se stal předsedou ONV Pardubice, poslancem ČNR a PS Parlamentu ČR. Je předsedou Muzejního spolku Pardubice. Zabývá se souvislostmi vědeckého poznání a filosofického obrazu světa.

Navštivte tuto kavárnu v úterý 13. května 2014 od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České, Pardubice). Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená“. Vstup je volný.