Filosofické předpoklady přírodních věd

Katedra filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas

zve středoškolské studenty a jejich učitele na přednášky z cyklu Filosofické předpoklady přírodních věd

1. Aktuálnost Platónova podobenství o úsečce z hlediska rozdílu mezi vědeckým a filosofickým myšlením

Platonův náhled čtyř duševních stavů na slavném obraze o úsečce představuje i výstižný popis rozlišení a zároveň spjatost vědeckého a filosofického myšlení. V přednášce si toto podobenství přiblížíme a vyložíme na každodenních a vědeckých příkladech. Přednáška bude doplněna projekcí archivního dokumentu o vědeckém životě Nielse Bohra. Jeho neortodoxní, komplementární způsob myšlení už můžeme vysledovat v době práce na tzv. modelu atomu.

Dne 6. 11. 2014 od 10 hodin v místnosti 11026 universitní budovy EA v Pardubicích – Polabinách.

2. Aktuálnost sporu o universálie ve vztahu k vědeckým entitám

Středověký spor o universálie navazuje na antickou otázku po tom, jak něco obecného (např. pojem živočich) souvisí s různými hmotnými skutečnostmi (jako je člověk, křeček nebo žížala). Středověké disputace se navíc zabývaly problémem tzv. trojjedinosti Boží (Otec, Syn a Duch). V nejmodernější době se aktuálnost všech dosavadních sporů ukázala například v diskusích Einsteina s Bohrem o pojetí reality nebo v interpretaci světelné a hmotné cosi-částice (vlna, částice, vln-tice).

Dne 18. 12. 2014 od 10 hodin (přesun z 8. 12.) v místnosti 11026 universitní budovy EA v Pardubicích – Polabinách.

Přednáší Mgr. Filip Grygar, Ph.D. z katedry filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a Bc. Patrik Čermák, student Fakulty chemicko-technologické a Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Po každé přednášce bude následovat volná diskuse.

Více viz www.nielsbohr.webnode.cz. První přednáška se koná v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR. Vzhledem k omezené kapacitě místnosti (45 osob) zasílejte rezervaci do 31. 10. (resp. 11. 12.) na e-mail patrik.cermak@student.upce.cz (při vyšším zájmu se pokusíme vyhovět dalším termínem nebo uspořádáním přednášky na Vaší škole). Na přednášku jsou zváni též členové akademické obce i veřejnost.

Pozvánka ke stažení

Mapka