Mezinárodní kosmická stanice (ISS)

Výstavba, provoz a využívání Mezinárodní kosmické stanice (ISS) je příkladnou ukázkou mezinárodní spolupráce v kosmickém výzkumu. Budování stanice začalo v roce 1998 a je závazkem pěti kosmických agentur – NASA, Roskosmosu, JAXA, ESA a CSA. Přípravy a přímého vyhodnocování experimentů prováděných na ISS se však účastní vědci z téměř sedmi desítek států po celém světě, České republiky nevyjímaje. ISS neslouží jenom pro potřeby základního a experimentálního výzkumu. Kosmické agentury se snaží převést co nejvíce poznatků z oblasti lidské fyziologie, biologie, materiálových a fyzikálních věd do běžného života ve prospěch lidské společnosti. ISS je využívána také jako platforma pro podporu, inspiraci a motivování mládeže k pěstování přírodních i technických věd. Jak probíhá a jak náročná je příprava kosmického experimentu? Kolik experimentů probíhá na ISS? Které jsou ty vědecky nejhodnotnější? A v čem spočívá zapojení českých vědců? Je kosmická stanice vůbec potřeba nebo je přítomnost člověka v kosmickém prostoru přežitek?

Michal Václavík studoval na Elektrotechnické fakultě ČVUT. Od roku 2007 spolupracuje s Fakultou strojní ČVUT na výuce předmětů Základy kosmonautiky, Nebeská mechanika a kosmické prostředí a Kosmické systémy. V roce 2004 se stal zakládajícím členem Kosmo Klubu, který sdružuje profesionální i amatérské zájemce o kosmonautiku nejenom z České republiky. V České kosmické kanceláři pracuje od roku 2008 a věnuje se oblastem výzkumu v podmínkách mikrogravitace, průzkumu sluneční soustavy a kosmické vědě. Od roku 2009 je českým zástupcem v tematických výborech ESA. Působil také jako poradce v OSN a podílí se na rozvoji iniciativy HSTI. V roce 2013 se stal členem Evropské asociace pro výzkum v podmínkách nízké gravitace (ELGRA).

Kavárna Universitas se otevře v úterý 16. června 2015 od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České, Pardubice). Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědění otevřená II.“

Vstup je volný.

www.facebook.com/KavarnaUniversitas