Výlet do nanosvěta: od nanočástic k nanotrubicím

Nanomateriály jsou materiály, které mají alespoň jeden rozměr menší než 100 nm dle platných definic. Výzkum a vývoj nanomateriálů je stále intenzivnější a zabírá podstatnou část aktivit různých výzkumných center všude po světě. S tím souvisí také neustále rostoucí využití nanomateriálů v různých reálných produktech – je to důsledek jejich vhodných vlastností a funkčností. Nanomateriály zkrátka jsou všude kolem nás a my je používáme, aniž jsme si toho vždy vědomi. Také se stále vyvíjí metody jejich výroby, tzv. nanotechnologie. Je potřeba také uznat, že zatím existuje nízká úroveň znalostí jejich pozitivních/negativních dopadů na živý organismus. Nabízí se otázky: Kde všude se nanomateriály mohou uplatnit? Co to znamená pro jejich uživatele? Kam ještě se využití nanomateriálů dá posunout? Je třeba se toho nějak bát? Jak se na vývoji nanomateriálů podílí vědci v České republice?

Dr.-Ing. Jan Macák je vedoucí vědecký pracovník Centra materiálů a nanotechnologií na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Je autorem a spoluautorem více než 80 prací, které byly citované již 10.000x a z nichž většina je zaměřena na samoorganizované nanotrubice oxidů kovů (např. oxidu titaničitého). V roce 2008 obhájil doktorát v materiálových vědách na FAU Erlangen v Bavorsku. Poté pracoval několik let v nanotechnologickém průmyslu. Od března 2015 je řešitelem prestižního ERC Starting grantu.

Kavárna Universitas se otevře ve čtvrtek 12. listopadu 2015 od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Svaté Anežky České, č. p. 29). Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

Vstup je volný.

www.facebook.com/KavarnaUniversitas