Popkultura není (jen) manipulace. O jejím kreativním potenciálu na příkladu populární fantastiky

Evropská kultura už od dob romantismu adoruje originální umělecký výkon, kterému může porozumět jen kultivovaný a vzdělaný příjemce. Tento kult vysokého umění, který se stal základem moderní kultury, nutně musí mít protipól v podobě zábavní kulturní produkce pro široké masy, pro niž se ve 20. století vžil název populární kultura. Sociologové a teoretikové kultury, většinou čerpající z marxismu, dlouho tvrdili, že „výrobky“ vytvářené kulturním průmyslem manipulují neprivilegované vrstvy obyvatelstva, které jen pasivně konzumují vše, co je jim předloženo. Pozdější vývoj ukázal, že takovýto obraz nemusí nutně odpovídat realitě, v níž mnozí konzumenti jsou schopni tvůrčím způsobem dále pracovat s popkulturními artefakty (literární díla, filmy, hudba apod.) a po svém je přetvářet. Přednáška ukáže tento proces na příkladu subkultury fanoušků fantastiky (zejména science fiction a fantasy), která spoluvytváří současnou světovou populární kulturu a využívá ji k budování svého životního stylu.             

PhDr. Antonín Kudláč, Ph.D. učí na katedře literární kultury a slavistiky FF Univerzity Pardubice. Zabývá se dějinami a teorií populární literatury a obecněji českými kulturními dějinami 19. a 20. století. Dosud publikoval knihy Příběh(y) Volné myšlenky (2005) a Literatura přes palubu (2010), jeho výzkum populární kultury shrnují dvě zatím připravované monografie. Vedle odborných textů píše také beletrii (Smrt & potěšení, 2008, Mrtví & neklidní, 2011). 

Kavárna Universitas se otevře v úterý 23. února 2016 od 18 hodin v Klubu 29 (ulice Svaté Anežky České, č. p. 29). Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

Vstup je volný.

www.facebook.com/KavarnaUniversitas