Život a dílo Heleny Zmatlíkové v kontextu doby

Helena Zmatlíková (1923-2005) patří mezi umělce, jejichž dílo prorostlo českým kulturním prostředím natolik, že se stalo součástí důvěrně známých vizuálních obrazů. Setkávají se s ním děti i dospělí již plných sedmdesát let. Po celý život se věnovala téměř výhradně ilustrační práci, vytvořila obrazový doprovod k nespočtu knižních titulů. Její obrysové, často kolorované perokresbě rozumějí čtenáři bez rozdílu věku. Humor, líbeznost, radost z bytí ve světě a z jeho poznávání a v neposlední řadě cit, pokrývající široké rozpětí lidské duše – to vše v jejích ilustracích nalezneme. Podstatná a z uměleckého hlediska důležitá část její tvorby spadá do období 50. až 80. let, kdy Československo patřilo k socialistickému bloku. Proto je nutné její práci a život zasadit také do společenských a politických souvislostí, neboť politický režim po většinu tvůrčího života ilustrátorky do oblasti kultury silně zasahoval. Miliony čtenářů znají Honzíkovu cestu či Děti z Bullerbynu. Co však víme o životě a díle nejpopulárnější české ilustrátorky, která je doprovodila svými radostnými obrázky? A jak se její dílo stalo kulturním fenoménem?

Mgr. Jana Čermáková vystudovala dějiny výtvarných umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se českou ilustrací pro děti, v posledních letech zejména životem a dílem Heleny Zmatlíkové.

Kavárna Universitas se otevře v úterý 19. dubna 2016 od 18 hodin v Klubu 29 (ulice Svaté Anežky České, č. p. 29). Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

Vstup je volný.

www.facebook.com/KavarnaUniversitas