Kreativní práce s osobním příběhem – metody tvůrčího psaní v narativním koučování

Metody tvůrčího psaní (literárního, motivačního a terapeutického) nabízejí pestré formy kreativní sebereflexe, které nám umožňují dotýkat se svých vlastních témat prostřednictvím tradičních i experimentálních literárních (myšlenkových, emočně bohatých) forem hravě a přitom s plným vědomím jejich individuálního významu. Orientace na koučovací, nikoliv terapeutický přístup znamená, že případné posuny našeho vědomí probíhají nenásilně a nepřímo, v kontextu adekvátně otevřené, systemicky (ekologicky) pojaté dynamiky osobnosti. Osobní a profesní aspekty duševního růstu lze dnes jen stěží oddělit, proti i metodika motivačního tvůrčího psaní (metodologicky i hodnotově) vychází z interdisciplinární a transkulturní perspektivy rozvoje. Co je motivační tvůrčí psaní a co nám může nabídnout? Jak využít literárních forem pro osobní rozvoj? Co jsou ranní stránky a k čemu slouží? Lze seznamům na nákup přidat další rozměr? Můžeme sami sebe koučovat pomocí příběhů? Jak se žije s šesti klobouky na hlavě? Co nám říká náš vlastní pokoj?  

Mgr. Jiří Studený, Ph.D. vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy (český jazyk – angličtina), dále pokračoval na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc (rozšiřující studium základy společenských věd) a nakonec uzavřel obhajobou práce Dramata jazyka. Teorie literatury a praxe tvůrčího psaní doktorandské studium na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Nyní působí na katedře literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.   Svoji poezii publikuje pod pseudonymem Dr. Krejzyberd. Jeho poslední kniha nese název Povytažený dráp. Eseje o tvůrčím psaní (Pavel Mervart, 2016).

Kavárna Universitas se otevře ve středu 8. listopadu 2017 od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Svaté Anežky České, č. p. 29). Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29, v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd České republiky. Vstup je volný.

www.facebook.com/KavarnaUniversitas