prof. Čestmír Drašar

prof. Čestmír Drašar


Fakulta chemicko-technologická
Ústav aplikované fyziky a matematiky

Kontakt:
e-mail: cestmir.drasar@upce.cz
tel.: 466 036 036

klíčová slova: Fyzika a chemie pevné fáze, polykrystalické a monokrystalické polovodiče, termoelektrické materiály, transportní vlastnosti pevných látek (elektrická a tepelná vodivost Halllův koeficient, Seebeckův koeficient), doping, struktura, rychlé chlazení

Popis práce:

Náš výzkum je zaměřen především na polovodiče pro termoelektrické (TE) aplikace, zředěné magnetické polovodiče (DMS) a topologické izolátory (TI). Syntéza polovodičů a pěstování monokrystalů (různými způsoby) probíhá na našem pracovišti. Dále disponujeme zařízeními pro charakterizaci připravených vzorků (elektrická a tepelná vodivost Halllův koeficient, Seebeckův koeficient).

Polykrystalické vzorky připravujeme metodou lisování za vysokých teplot, pro přípravu monokrystalických polovodičů využíváme elektroerozivní řezání.

Zásadními směry výzkumu jsou

- Vliv dopingu na fyzikální vlastnosti hostitelské struktury
- Tvorba tuhých roztoků příbuzných polovodičů
- Optimalizace vlastností polovodičů (TE, DMS, TI)
- Příprava nových polovodičů v monokrystalické formě
- Interkalace iontů do vrstevnatých struktur

Literatura:

ČERMÁK, Patrik. Elektřina přímo z tepla : Příprava a vlastnosti materiálů na bázi sloučeni A2VB3VI pro termoelektrické aplikace. 3pól [online]. 2010, roč. 10, č. 2. Dostupný z WWW: http://www.3pol.cz/888-elektrina-primo-z-tepla nebo v pdf ZDE (s. 10-11).