Niels Bohr jako občan, filosof a vědec

Niels Bohr byl dánský myslitel, filantrop, vědec a nositel Nobelovy ceny za fyziku. Vedle převratného výzkumu struktury atomů a jejich záření zavedl do fyziky například princip korespondence, teorii složeného jádra a rozvinul kapkový model jádra. Alfou
i omegou Bohrova fenomenálního způsobu myšlení je idea komplementarity, již uplatňoval kromě fyziky nebo biologie i v jiných vědních disciplínách. Bohr založil proslulý Fyzikální ústav v Kodani, v němž vládla filosofická i rodinná atmosféra kodaňského ducha kvantové teorie, a rovněž se zasloužil o založení mezinárodních vědeckých center jako CERN a NORDITA.  

 

Mgr. Filip Grygar, Ph.D. je původně stavební technik, zedník a hokejový rozhodčí. Vystudoval filosofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a doktorské studium absolvoval na tamní Přírodovědecké fakultě. Byl středoškolským učitelem na Akademickém gymnáziu v Praze. Nyní působí na katedře filosofie Univerzity v Pardubicích. Zabývá se fenomenologií, filosofií a historií vědy. Za svoji poslední knihu s názvem Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie (Pavel Mervart 2014) obdržel Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti věd o neživé přírodě a Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace knihu zařadila mezi excelentní výsledky vědy. Více viz www.nielsbohr.cz.

 

Kavárna Universitas se otevře ve středu 18. dubna 2018 od 18 hodin v Klubu 29 (ulice Svaté Anežky České, č. p. 29). Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

 

Vstup je volný.

 

www.facebook.com/KavarnaUniversitas