Člověk v cyklech času

Jak člověk začal vnímat čas. Dvojí pojetí času. Přírodní a umělé cykly. Role nebeských těles. „Magická čísla“ v časomíře. Kalendář jako osobitý projekt, jeho účel a proměny.

 

RNDr. Jan Tomsa je původním povoláním astronom. Vystudoval MFF UK, dálkově také didaktiku fyziky a oční optiku. Pět let pracoval v AsÚ ČSAV / AVČR v Ondřejově, poté (od r. 1991) byl učitelem na několika pražských SŠ. Krátce byl zaměstnán ve firmě Cygni, s.r.o. (analytické a redakční práce). Nyní působí na Ústavu biofyziky
2. LF UK. Vydal publikaci Počítání času – základy teorie kalendáře, spolupracoval též na knize Perspektivy české energetiky. Více viz www.mujweb.cz/jtomsa.

 

Kavárna Universitas se otevře v úterý 22. května 2018 od 18 hodin v Klubu 29 (ulice Svaté Anežky České, č. p. 29). Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

 

Vstup je volný.

 

www.facebook.com/KavarnaUniversitas