Gramatiku známe všichni, tak proč neznáme typografii?

Typografie – obor, o kterém takřka nikdo nemá zdání, a přitom se s ním setkáváme každodenně a děláme v něm nespočet různých chyb! Tento obor se týká nejen knižní a časopisecké sazby textu, ale jakékoli formy tištěného i elektronického obsahu. Nejčastěji se jedná o různé formuláře, plakáty, diplomové práce, brožury, jídelní lístky, reklamní poutače, webové stránky, ale například i operační systémy. Typografické chyby negativně ovlivňují nejen estetickou stránku, ale také především celkovou čitelnost jakéhokoli dokumentu. Nejedná se však pouze o soubor mnoha striktních pravidel, týkajících se pouze textu samotného. Typografie se do jisté míry dotýká uměleckého citu, vhodných kombinací písem, barevnosti, celkového rozvržení dokumentu a do jisté míry je založena i na zkušenostech, které mají přesah do různých polygrafických odvětví. Jaký je tedy rozdíl mezi spojovníkem, pomlčkou, minusem a dlouho pomlčkou? Který plakát bude obsahovat nejvíce typografických chyb? Proč je důležitá ochranná zóna loga? A jakých je deset nejčastějších chyb, se kterými se lze setkat v jakémkoli textu?

 

Ing. Petr Michal je absolvent katedry polygrafie a fotofyziky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, učitel odborných předmětů na Střední škole průmyslové, textilní a polygrafické (Centrum propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí) a člen Svazu polygrafických podnikatelů. Spolupracuje také s Národním ústavem pro vzdělávání (obor polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie) a přednáší pro odbornou i širokou veřejnost v oblasti typografie.

 

Kavárna Universitas se otevře v úterý 6. listopadu 2018 v 18 hodin v Klubu 29 (ulice Svaté Anežky České, č. p. 29). Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29. Akce se koná v rámci Týdne vědy a techniky, který pořádá Akademie věd České republiky. Vstup je volný.

 

https://www.facebook.com/events/326928001193006/