Boj proti předsudkům laiků i chemiků – dobré zprávy z oblastí koordinační a organokovové chemie

Většina současných průmyslových procesů uskutečnitelných pomocí chemické katalýzy je omezena použitím alespoň jednoho z těžkých kovů. Ve většině případů se jedná o vysoce toxické a velice drahé prvky. Z hlediska nutnosti snížení dopadů těchto procesů na životní prostředí a ztenčujících se zdrojů předmětných kovů je bezesporu velkou výzvou tyto procesy pozměnit, nebo kovy nahradit kovy ekonomicky únosnějšími a s pozitivnějšími toxikologickými vlastnostmi. Jednou z možností se jeví být náhrada těchto většinou platinových kovů kovy hlavních skupin, které je nutno na příslušné aplikace „naladit“ použitím vhodných oxidačních stavů a také ligandů. Během prezentace budou ukázány soudobé sloučeniny obsahující kovy hlavních skupin v oxidačních stavech často odporujících obecným představám nejen laiků, absolventů středoškolské chemie, ale často i odborníků v oboru.

prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D. studoval anorganickou chemii na Univerzitě Pardubice, později byl podpořen Royal Society a NATO ve formě dlouhodobé stáže ve Velké Británii. Od roku 2002 přednáší několik předmětů týkajících se anorganické a organokovové chemie, NMR spektroskopie a rentgenostrukturní analýzy na katedře obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Zabývá se studiem syntézy, struktury, reaktivity a aplikací sloučenin obsahujících převážně kovy hlavních skupin v netradičních oxidačních stavech.

Kavárna Universitas se otevře v úterý 14. února 2017 v 18 hodin v Klubu 29 (ulice Svaté Anežky České, č. p. 29). Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29. Vstup je volný.

www.facebook.com/KavarnaUniversitas