prof. Petra Šulcová

Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická
Katedra anorganické technologie
Technologický pavilon, Doubravice 41
532 10  Pardubice

Kontakt:
Tel.: +420 466 037 185; +420 466 037 127
E-mail: petra.sulcova@upce.cz

prof. Čestmír Drašar

Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická
Ústav aplikované fyziky a matematiky
Studentská 84

Kontakt:
tel:    +420 466 036 036
e-mail: cestmir.drasar@upce.cz

doc. Miloslav Pouzar

Ústav environmentálního a chemického inženýrství
Fakulta chemicko-technologická
Univerzita Pardubice
Studentská 5
53210 Pardubice
Tel: +420 466 037 196
E-mail: miloslav.pouzar@upce.cz

klíčová slova: nanomateriály, ekotoxicita, toxicita, fyzikálně-chemická charakterizace, analýza rizik