prof. Petra Šulcová

Fakulta chemicko-technologická
Katedra anorganické technologie

Kontakt:
e-mail: petra.sulcova@upce.cz
tel.: 466 037 185; 466 037 127

prof. Čestmír Drašar

Fakulta chemicko-technologická
Ústav aplikované fyziky a matematiky

Kontakt:
e-mail: cestmir.drasar@upce.cz
tel.: 466 036 036