Chalkogenidy-materiály pro budoucnost

Od ledna 2012 probíhá v Pardubicích cyklus neformálních diskusních večerů s názvem Science Café. Jedná se o setkávání vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti, kteří mají možnost zeptat se na vše, co je zajímá. Večery pořádají studenti Univerzity Pardubice v příjemné kavárenské atmosféře Klubu 29.

Říjnové Science Café proběhlo v úterý 30. října. Naším hostem byl prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc. z Katedry obecné a anorganické chemie Fakulty Chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Svojí přednáškou na téma: „Chalkogenidy-materiály pro ochranu zdraví, životního prostředí, pro bezpečnost a komunikační společnost“ nás zavedl do světa materiálů. A co tedy chalkogenidy vlastně jsou?

Amorfní a skelné chalkogenidy představují velkou skupinu sloučenin a slitin. Abychom látku mohli označit za chalkogenid, pak musí obsahovat jeden z prvků: síra, selen nebo tellur. Mohou obsahovat také další prvky jako například germanium nebo antimon. Z hlediska vodivosti se pohybují na pomezí polovodičů a izolantů. Využití chalkogenidů je velmi široké.

V medicíně například pomáhají lékařům identifikovat nádory a tím zachraňovat lidské životy. V optice se pro změnu využívá jejich citlivost na infračervené záření, tedy teplo, a v některých automobilech již můžeme najít podpůrný systém, kvůli kterému je řidič v noci schopen vidět srnu i na vzdálenost 200m. Další významnou oblastí, kde se využívá chalkogenidů, je elektronika. Může se nám tedy stát, že za pár let budeme mít třikrát rychlejší počítače právě díky těmto materiálům.

Profesor Wágner je uznávaným odborníkem na chemii pevných látek a polovodiče. Absolvoval řadu odborných stáží v zahraničí, z toho 3 roky jako post-doc v Kanadě. Na svém kontě má nespočet vědeckých článků a statí.

Science Café je pořádáno v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená - BRAVO Univerzity Pardubice, který je zaměřen na popularizaci vědy a výzkumu.

Kateřina Šraitrová

studentka Fakulty chemicko-technologické, moderátorka Science Café Pardubice
telefon 736 657 147, e-mail K.Sraitrova@seznam.cz

www.facebook.com/SCPardubice

www.sciencecafe.cz