Co zmůže středoškolák?

Na počátku minulého školního roku jsem se jakožto studen neodborné střední školy, konkrétně Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi, dostal do situace, kdy jsem chtěl rozvíjet své teoretické a praktické znalosti z oblasti přírodních věd, avšak naše škola mi nemohla poskytnout dostatečné materiální ani intelektuální prostředí pro tuto činnost.

V důsledku těchto událostí jsem se po poradě se svým přítelem a současným studentem 3. ročníku bakalářského studia na Fakultě chemicko-technologické Patrikem Čermákem obrátil na Katedru obecné a anorganické chemie, přesněji na pana prof. Ing. Tomáše Wágnera, CSc. Důvodem mého zájmu byla především práce v oboru fotoniky a optoelektroniky. Po vyřešené formální stránky celé věci jsem byl přidělen k Ing. Lukáši Střižíkovi, se kterým do dnešního dne spolupracuji na vývoji nových up-konverzních materiálů v rámci projektu SolarMat.

Během mé práce jsem si osvojil řadu metod, ať teoretických či praktických, které prospěly k prohloubení mých znalostí v oboru fyziky a chemie pevných látek.

Průběžné výsledky mé práce jsem prezentoval na studentské přehlídce Asociace pro mládež, vědu a techniku (AMAVET), kde jsem v národním kole obsadil 2. místo. Dále jsem získal 1. místo a diplom laureáta Ruské akademie věd, ocenění ředitele společnosti Contipro Holding a byl jsem nominován, abych reprezentoval Českou republiku na mezinárodní přehlídce INTEL ISEF 2013 v USA. Také jsem obdržel ocenění Mladý talent Pardubického kraje 2012 a ocenění za 2. místo v soutěži České hlavičky 2012.

V současné době stále participuji na probíhajícím výzkumu na pracovištích Univerzity Pardubice a nově spolupracuji s vývojovým pracovištěm výše zmíněné společnosti Contipro Holding.

Během své práce jsem se setkal s mnoha talentovanými studenty a studentkami ze středních škol, kteří ovšem o podobných možnostech nemají nejmenší tušení. A proto je tu sekce Odborná činnost nově vznikajícího Portálu mladých výzkumníků, kde studenti mohou snáze získat potřebné informace a kontakty a pak spolupráci sami navázat.

Jan Hrabovský

student Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi,

nastupující student Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice