Evoluce ve filosofii, přírodních vědách a náboženstvích

Evoluce  je neodmyslitelně spojená s přírodními vědami. Koncept přírodního výběru a jméno Charlese Darwina zasahuje do mnoha přídodovědných disciplín a lze ho spojit i s poznáváním dějin a kultury.

Kámen úrazu ovšem nastává v okamžiku, kdy se dostane do konfrontace s filosofií a náboženstvím.

Proč a jaké jsou tyto pohledy na evoluční vývoj, se pokusí návštěvníkům pardubického Science Café osvětlit docent Zdeněk Kratochvíl z  Filosofické fakulty a Katedry  filosofie  a  dějin  přírodních  věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Přijďte diskutovat již toto úterý 27. března 2012 v 19 hodin do Klubu 29
(ulice Sv. Anežky České), vstup volný.