Evropská vesmírná soutěž Odysseus

Od prvního září se mladí Evropané mohou registrovat k účasti na vzrušující soutěži kombinující vědecké vzdělávání a tvorbu vědeckých projektů.  Odysseus je otevřen mladým lidem ve věku od 7 do 22 let, kteří budou ve třech věkových kategoriích soutěžit v týmech i jako jednotlivci. Soutěží se o hodnotné ceny, stipendia a cestu na kosmodrom Kourou.

Celoevropská vzdělávací soutěž Odysseus nabízí mladým zájemcům šanci ukázat svou vynalézavost a prohloubit své znalosti při hledání odpovědí na základní otázky celého spektra témat spojených s vesmírem - od družic a kosmických sond až k astrobiologii a meziplanetárnímu cestování. Hlavním cílem soutěže je inspirovat mladé Evropany k zapojení do moderních vědních oborů zaměřených na vesmír.

Celoevropská soutěž Odysseus, se uskuteční ve dvou samostatných etapách, zahrnujících školní roky 2015-2016 a 2016-2017. Organizátoři vyzývají k účasti i pedagogy, kteří by měli podpořit vznik školních týmů a být soutěžícím studentům odbornými poradci. Soutěžní práce mohou být zpracovány v kterémkoli z 24 úředních jazyků EU.

Soutěž Odysseus je vyhlášena ve třech samostatných věkových kategoriích:

  • Skywalkers, pro žáky základních škol
  • Pioneers, pro studenty středních škol
  • Explorers, pro vysokoškolské studenty bakalářského studia

Soutěž probíhá nejdříve v národních kolech, kde zkušení porotci vyberou ze všech přihlášených soutěžních prací ty nejlepší na základě jejich možných vědeckých přínosů, praktického využití a kreativity soutěžících. Vítězové národních i mezinárodních kol získají hodnotné ceny, včetně astronomických dalekohledů a iPadů. Nejlepší jednotlivci a týmy z kategorií středoškolských i vysokoškolských studentů dostanou možnost účastnit se odborných stáží v Evropské kosmické agentuře a možnost navštívit Evropskou kosmickou základnu v Jižní Americe.

Uzávěrka přihlášek soutěžních projektů od studentů středních a vysokých škol je 15. ledna 2016. Soutěžní příspěvky od žáků základních škol přijímají organizátoři soutěže Odysseus do 31. března 2016.

Kompletní informace o soutěži, včetně podrobných instrukcí k přihlášení, najdou zájemci na webových stránkách www.odysseus-contest.eu/cs.

Soutěž Odysseus organizuje konsorcium 14 partnerských a 4 podpůrných organizací, zaměřujících se na vzdělávání a aktivity v kosmonautice a astronomii, z celkem 11 evropských zemí. Českou republiku zastupuje v organizačním týmu Česká kosmická kancelář, o.p.s., která má za úkol zorganizovat národní a regionální kola soutěže pro Českou republiku, Slovensko, Rumunsko a Srbsko. Soutěž je financována z Rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 (grantová smlouva 640218) a je rozšířeným pokračováním pilotní soutěže, která probíhala v letech 2011-2013.

Česká kosmická kancelář, o.p.s.

www.czechspace.cz