Experimenty s uměním: dialog neurověd a umělecké teorie

Přednáška představí experimentální výzkum na pomezí psychologie vizuálního vnímání, umělecké teorie a neurověd, který probíhá v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ). Budeme se věnovat konkrétním výzkumným záměrům a dílčím výsledkům interdisciplinární skupiny Obraz, mysl, mozek. Ukážeme například výsledky experimentu v magnetické rezonanci, který se zabýval tématem pohledu v portrétním malířství, nebo problematiku umělecké intence zkoumané pomocí eye trackingu. Přednáška také shrne dosavadní bádání na poli neuroestetiky. Co spojuje neurovědy a umění? Může být prožitek krásy odvislý pouze od vlastností nervového systému? Jak probíhá výzkum na tomto poli?

Mgr. Dominika Grygarová vystudovala dějiny umění na KTF UK, kde nyní pokračuje v doktorském programu. Tématem její disertace je použití neurověd v dějinách umění, na toto téma připravuje monografii. Pracuje v NUDZ jako výzkumný pracovník, je členkou týmu Obraz, mysl, mozek, kde se věnuje mezioborovému výzkumu behaviorálních a neurálních odpovědí na umělecká díla a jiné vizuální stimuly. Přednáší v Semináři dějin umění na FF MU v Brně.
Bc. Petr Adámek vystudoval dějiny umění na FF JČU, nyní dokončuje magisterské studium v Semináři dějin umění na FF MU. V NUDZ se jako člen týmu Obraz, mysl, mozek věnuje mezioborovému výzkumu behaviorálních a neurálních odpovědí na umělecká díla a jiné vizuální stimuly, pracuje zde rovněž jako pomocný laborant magnetické rezonance. Ve své připravované diplomové práci se zabývá problematikou umělecké intence a používá mj. výsledků vlastní experimentální práce v NUDZ.

Poslední předprázdninová Kavárna Universitas se otevře ve středu 15. června 2016 v 18 hodin v Klubu 29 (ulice Svaté Anežky České, č. p. 29). Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29. Vstup je volný.

www.facebook.com/KavarnaUniversitas